ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Finančné správy

TA3 | 12.05.2004

Ľubomír Straka: "Spoločnosť Slovak Telecom sa zatiaľ stále nedohodla s alternatívnymi operátormi na zmluve o prepojení. Do sporu preto zasiahol telekomunikačný úrad. Slovenský telekomunikačný trh by sa tak mohol konečne liberalizovať, čím sa užívateľom poskytne možnosť slobodnejšie si vyberať poskytovateľa hlasovej služby."

Ján Kondáš, Slovak Telecom: "Naša spoločnosť vedie rokovanie už niekoľko mesiacov. My sme to začali ešte v minulom roku a dneska vnímame tie spory v niekoľkých oblastiach. Tou prvou oblasťou je otázka prepojovacích cien. Tou druhou oblasťou sú vlastne bankové garancie. Treťou oblasťou môže byť povedzme konkurencia založená na infraštruktúre."

Juraj Taptič, eTel-člen ATO: "Základný problém sporu medzi alternatívnymi operátormi a spoločnosťou Slovak Telecom je v podstate základný liberalizačný problém. A to je neochota Slovak Telecomu vzdať sa svojho postavenia na trhu."

Redaktorka: "Telekomunikácie tvrdia, že alternatívni operátori nemajú o prepojenie príliš veľký záujem."

Juraj Taptič, eTel-člen ATO: "Je to tvrdenie, ktoré nie je postavené na logickom základe. Práve naopak. Žiaden z alternatívnych operátorov neprišiel a nenainvestoval stovky miliónov korún preto, aby nakoniec nechcel podnikať a odmietol prepojenie sietí."

Ján Kondáš, Slovak Telecom: "Slovak Telecom ponúkol operátorom prepojiť svoje siete a svoju sieť s ich sieťami. V súčasnosti ostatní operátori zneužívajú niektoré produkty na to, aby ponúkli svojim klientom produkty za ceny, ktoré nie sú štandardné na slovenskom telekomunikačnom trhu. Pokiaľ by sme sa prepojili a pokiaľ by prepojili svoju sieť s našou sieťou, tým pádom toto by malo priamo dopad na ich cenovú politiku."

Redaktorka: "Alternatívny operátor kritizoval Slovak Telecom a jeho požiadavky ohľadom prepojovacích zmlúv označil za protiprávne. Do sporu zasiahol regulátor trhu - Telekomunikačný úrad. Na jeho rozhodnutie teraz čakajú obe strany."

Späť | Domov