ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Financie a ekonomika - ST sa zatiaľ nedohodli s alternatívnymi operátormi

TA3 | 12.05.2004

Spoločnosť Slovak Telecom sa zatiaľ stále nedohodla s alternatívnymi operátormi na zmluve o prepojení. Do sporu preto zasiahol Telekomunikačný úrad. Slovenský telekomunikačný trh by sa tak mohol konečne liberalizovať, čím sa užívateľom poskytne možnosť slobodnejšie si vyberať poskytovateľa hlasovej služby.

Ján Kondáš, Slovak Telecom: "Naša spoločnosť vedie rokovanie už niekoľko mesiacov. My sme to začali ešte v minulom roku a dneska vnímame tie spory v niekoľkých oblastiach. Tou prvou oblasťou je otázka prepojovacích cien. Tou druhou oblasťou sú vlastne bankové garancie. Treťou oblasťou môže byť povedzme konkurencia založená na infraštruktúre."

Juraj Taptič, eTel - člen ATO: "Základný problém medzi, spor medzi alternatívnymi operátormi a spoločnosťou Slovak Telecom je v podstate základný liberalizačný problém a to je neochota Slovak Telecomu vzdať sa svojho postavenia na trhu."

Telekomunikácie tvrdia, že alternatívni operátori nemajú o prepojenie príliš veľký záujem.

Juraj Taptič, eTel - člen ATO: "Je to tvrdenie, ktoré je nie postavené na logickom základe, práve naopak. Žiaden z alternatívnych operátorov neprišiel a nenainvestoval stovky miliónov korún preto, aby nakoniec nechcel podnikať a odmietol prepojenie sietí."

Ján Kondáš, Slovak Telecom: "Slovak Telecom ponúkol operátorom prepojiť svoje siete a svoju sieť s ich sieťami. V súčasnosti ostatní operátori zneužívajú niektoré produkty na to, aby ponúkli svojim klientom produkty za ceny, ktoré nie sú štandardné na slovenskom telekomunikačnom trhu. Pokiaľ by sme sa prepojili a pokiaľ by prepojili svoju sieť s našou sieťou, tým pádom, toto by malo priamo dopad na ich cenovú politiku."

Alternatívny operátor kritizoval Slovak Telecom a jeho požiadavky ohľadom prepojovacích zmlúv označil za protiprávne. Do sporu zasiahol regulátor trhu - Telekomunikačný úrad. Na jeho rozhodnutie teraz čakajú obe strany.

No a v štúdiu budeme v tejto téme pokračovať s Pavlom Kukurom zo Slovak Telecomu, dobrý večer.

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Dobrý večer."

Takisto s Davidom Bečvářom z Dial Telecomu. Dobrý večer.

David Bečvář, Dial Telecom: "Dobrý večer."

Páni, na úvod otázka. Ako sme počuli, vstúpil do celého procesu Telekomunikačný úrad a ten otvára správne konanie, ktoré určí finančné úhrady za prepojenie sietí medzi Slovak Telecomom a novými alternatívnymi operátormi. Takže, poprosím vás o vašu reakciu. Ako vnímate tento krok?

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Ak sa môžem teda prvý ujať slova, nie je to nič nezvyčajné, pretože si myslím, že tento krok Telekomunikačného úradu sme všetci očakávali. Každý si pri jednaniach snaží vydobyť podmienky výhodné preňho a Telekomunikačný úrad nakoniec bude ten posledný arbiter, ktorý určí zo svojho pohľadu a z pohľadu regulátora trhu, aké tie podmienky a parametre tej prepojovacej zmluvy by mali byť."

Pán Bečvář, potešilo vás to?

David Bečvář, Dial Telecom: "Tak je pravda, že po více než 1,5 roku jednání, nebo téměř po 1,5 roku jednání skutečně nezbylo nic jiného, než se obrátit na Telekomunikační úřad s tím, aby rozhodl, myslím si, že ne jenom v oblasti těch propojovacích poplatků, ale i v některých nefinančních otázkách, které jsou rozhodující pro uzavření těch propojovacích dohod. Je otázka, jak se k tomu v tuhletu chvíli Telekomunikační úřad postaví. Má k tomu prostor, takže myslím si, že záleží především v tuhletu chvíli na jeho vůli."

Ako vnímate to, že rozhodol sa do toho vstúpiť až teraz?

David Bečvář, Dial Telecom: "Tak myslím si, že tím hlavním důvodem je změna telekomunikačního zákona, který vlastně platí od začátku roku a ta umožňuje Telekomunikačnímu úřadu vstupovat do jednání mezi slovenským Telecomem a mezi alternativními operátoři a myslím si, že hlavním důvodem také bude fakt, že více-méně všichni operátoři už prohlásili, že vyčerpali všechny možnosti dohodnout se během běžných jednání v rámci jednání o propojování mezi Slovak Telecomem a jejich vlastní sítí."

Do tretice ešte vás, pán Bečvář sa spýtam, čo by mohol teda tento vstup Telekomunikačného úradu do sporu priniesť?

David Bečvář, Dial Telecom: "Já si myslím, že hlavně si myslím, že bude v tuhletu chvíli jasnější celý časový horizont. Kdysi nebylo vůbec jasné, jak dlouho budou ta jednání trvat. Trvají už skoro jeden a půl roku, jak jsem říkal na začátku. V tuhletu chvíli Telekomunikační úřad má zákonem jasně stanovené časové lhůty, které vlastně jsou k dispozici pro to, aby udělal to rozhodnutí. Takže myslím si, že minimálně bude znám ten časový horizont."

Je už aj známe, do kedy by mal rozhodnúť Telekomunikačný úrad?

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Má časové lehoty, ako tuná pán Bečvář povedal a závisí to od toho, kedy požiadal ktorý alternatívny operátor, aby Telekomunikačný úrad vstúpil do jednania, čiže myslím, že tých požiadaviek bolo viacero. Neviem vám teraz presne povedať, ktorý telekomunikačný operátor kedy požiadal Telekomunikačný úrad, ale pre každého z nich by mal byť daný ten časový horizont, kedy sa Telekomunikačný úrad vyjadrí k tým podmienkam tej prepojovacej zmluvy."

Ak by svoje stanovisko Telekomunikačný úrad stanovil tak, že prikáže alebo resp. vydá nejaké rozhodnutie v tom zmysle, že určí ceny za prepojenie, ktoré budú nižšie ako požaduje Slovak Telecom teraz, ako zareagujete?

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Samozrejme, my musíme rešpektovať rozhodnutie Telekomunikačného úradu. Môžeme sa odvolať proti rozhodnutiu Telekomunikačného úradu tak, ako to môže urobiť potom druhá strana, takže uvidíme, si myslím, obidve strany, ako rozhodne Telekomunikačný úrad a ako stanoví nie len tie prepojovacie poplatky, pretože tam je viacero parametrov, na ktorých sme sa zatiaľ nedohodli s alternatívnymi operátormi. Počkáme si na rozhodnutie Telekomunikačného úradu a uvidíme, aké zaujmeme potom k tomu stanovisko."

Aký je názor, pán Bečvář, váš, na tú cenu za prepojenia?

David Bečvář, Dial Telecom: "Tak navrhované ceny za propojení jsou jednou z hlavních překážek, proč ty propojovací dohody dosud nebyly uzavřeny. Je pravda, že jsou velice vysoké oproti praxi běžné v Evropské unii. Jsou bezmála dvojnásobné, porovnáváme-li prostředí, navrhované tedy prostředí a řekněme v Čechách, v Polsku i nově teďko v Maďarsku. Myslím si, že Telekomunikační úřad bude muset rozhodnout o jejich výši. Správně řekl pán Kukura, že se tomu budeme muset podřídit asi obě strany. Je otázka, jestli bude blíže to rozhodnutí k navrhovaným cenám slovenského Telecomu anebo požadavkům alternativních operátorů."

Áno, nech sa páči.

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Ak môžem k tomu niečo dodať. Samozrejme, Telekomunikačný úrad by nemal rozhodnúť na základe toho, že ktorý operátor ako sa mi páči, ale je na to stanovená metóda, pomocou ktorej on vypočítava ceny na základe nákladov. My sme povinní poskytnúť také prepojovacie poplatky, ktoré odpovedajú našim nákladom na sieť a vôbec, na celý ten proces prepojovania. Telekomunikačný úrad má nástroj, má výpočtový model, do ktorého dosadí parametre našej siete a z toho mu vyjdú určité telekomunikačné poplatky, takže ja verím, že dôjde k nejakej hodnote, ktorá bude prezentovaná ako hodnota, ktorá vychádza skutočne z našej siete a z parametrov našej siete."

Ako si vysvetľujete, že tie prepojovacie poplatky sú hneď po Malte najvyššie v Európe a sú teda vysoko nad priemerom Európskej únie?

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Neviem, či sú, sa priznám v tejto chvíli, po Malte najvyššie v Európe. To hovorí pán Bečvář, ale vychádzajúc zo špecifík našej siete, penetrácia u nás je veľmi nízka. Tá substitúcia mobilnými telefónmi zasiahla Slovensko pravdepodobne najviac zo všetkých okolitých krajín a určite oveľa viac, ako sú krajiny Európskej únie. Čiže naše náklady na sieť s takým počtom zákazníkov sú vyššie, ako sú v nejakých iných krajinách. Navyše naša sieť je špecifická tým, že je koncentrovaná do pomerne malého množstva veľkých miest, ale sieťové pokrytie musí byť celoplošné, to znamená, aj posledná dedinka niekde v horách musí byť zabezpečená telekomunikačnou sieťou a tie náklady potom smerom k týmto odľahlým oblastiam nám zvyšujú náklady celkovej siete, pretože tie výnosy z týchto oblastí sú mizivé, sú nepatrné, ale v rámci povinnosti, čo máme ako prevádzkovateľ univerzálnej služby, musíme pokryť celé územie a musíme uspokojiť každú požiadavku na zriadenie pevnej telefónnej linky."

Sú podľa vás, pán Bečvář, takéto poplatky únosné?

David Bečvář, Dial Telecom: "Já si myslím, že navrhované poplatky jsou příliš vysoké. Myslím si, že penetrace pevných linek na Slovensku je pravděpodobně nižší, než je tomu řekněme v Čechách, možná i v Maďarsku, ale i tam mají dominantní operátoři povinnost ze zákona poskytovat univerzální službu a proto tedy doufám, že Telekomunikační úřad nerozhodne na základě právě analýzy nákladů o výrazně vyšších propojovacích poplatcích, než jsou v zahraničí. Jediným vysvětlením pro to by tedy potom bylo, že Slovak Telecom má dvakrát vyšší náklady na provoz, než mají ostatní operátoři, řekněme Matáv, nebo Český Telecom."

Čím by to bolo? Staré technológie alebo...?

David Bečvář, Dial Telecom: "To není tolik otázka pro mně. Já si myslím, že ty náklady nejsou tak vysoké, jak se pravděpodobně ukazuje, nebo jak je reflektováno v navrhovacích poplatcích. Myslím si, že je do nich započítáno spoustu nákladů, které nejsou nezbytné pro propojení a nesouvisí přímo s spojovací a přenosovou sítí. Je to skutečně otázka spíš na Telekomunikační úřad, aby provedl tu studii a analýzu nákladů, podle kterých je nezbytné vypočítat právě tu propojovací cenu."

Takže, predsa len, nemožno za týmito poplatkami hľadať aj samotné investície Slovak Telecomu?

David Bečvář, Dial Telecom: "Myslím si, že určitě je možné ty investice za nimi hledat. Je jen otázka, jestli ty investice směřují do sítě a jestli jsou to investice nezbytné pro to, aby byli započteny podle právě té nákladové studie do nákladů, které jsou nezbytné pro to, aby ta síť byla provozována a aby mohlo dojít k propojení sítí."

Pán Kukura, vaša reakcia?

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Ja si myslím, že určite väčšina našich nákladov smeruje do siete. Kde by ináč tie náklady našej spoločnosti smerovali? My v súčasnosti budujeme modernú sieť, jednu z najmodernejších, ktorá bude v danom regióne. Je to tzv. ..... sieť, Next Generation Network, založená na AP (ejpí) technológii a veríme, že táto sieť dovolí potom poskytovať skutočne kvalitné služby a služby troška na vyššej úrovni, ako sú dnes, kde hovoríme len o telefónnej službe. Pripravujeme sa práve na to, aby sme poskytovali širšiu škálu služieb hlavne v zmysle konkurencie k mobilným operátorom, ktorí ako som hovoril, nám odoberajú značnú časť našej hlasovej prevádzky."

V súčasnosti sa hovorí o výške tých prepojovacích poplatkov zhruba okolo dvoch korún, pokiaľ mám správne informácie. Neviem teda, ako je to. Môžete konkretizovať?

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Nemyslím, že by tam boli dve koruny. Nechcem teraz hovoriť o detailoch, pretože to samotné prepojovanie je troška zložité. Ide o to, že či sa to prepojí na tranzitnej úrovni, miestnej úrovni, či sa jedná o poplatok za off peak a peak, to znamená v tej prevádzke, kedy najviac ľudia telefonujú alebo či je to v noci. Takže neexistuje jedna cena. Čiže, keď hovoríte dve koruny, neviem, o ktorej cene hovoríte, ale ja si myslím, že počkáme na ten Telekomunikačný úrad, nech rozhodne a potom si myslím, že môžeme obidve strany komentovať výšku tých poplatkov, ktorú rozhodne Telekomunikačný úrad."

Pán Bečvář?

David Bečvář, Dial Telecom: "Myslím si, že ta tabulka těch navrhovaných propojovacích cen je skutečně velice dlouhá. Obsahuje obrovské množství komponentů. Jak bylo správně řečeno, různá cena je v silném provozu, jiná cena je v slabém provozu, dokonce i ve středním provozu. Je pravda, že je tam spousta komponentů, které je zapotřebí připočíst k té vlastní propojovací ceně, je tam spousta nákladů na propojení. Jedna z hlavních překážek je také ta, že ty navrhované propojovací ceny se velice blíží současným maloobchodním cenám poskytovaným slovenským Telecomem velkým korporátním zákazníkům. Tudíž, vysvětlení jsou buď to dvě, buď to tedy pakliže jsou nákladově orientovány, potom slovenský Telecom nevytváří příliš velké zisky na svých retailových maloobchodních zákaznících anebo si myslím, že ty náklady jsou skutečně výrazně nižší, než jaké jsou prezentovány a je tam velký manévrovací prostor, který doufám, odhalí slovenský Telekomunikační úřad během teda své analýzy nákladových položek a na základě kterých potom rozhodne."

Obávate sa toho, pán Kukura?

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Ja ešte k tomu by som dodal, že nejaká špeciálna cena pre nejakého veľkého zákazníka neni celkom cena, ktorá je bežná a je platná pre všetkých. Keď sa pozrieme na mobilných operátorov nejakej akcie, že za 10 halierov môžu volať v špeciálnom programe, to skutočne neznamená, že tá cena toho hovoru je 10 halierov. Je to proste akciová cena alebo cena pre špeciálny okruh zákazníkov, ktorým sa to oplatí kvôli tomu, že sú nejakí veľkí, sú významní atď. Čiže treba brať cenu, akúsi priemernú cenu, koľko to stojí pre väčší počet zákazníkov a za priemerný čas, aby sme mali tú skutočnú cenu. Ja si myslím, že účastníci mobilných telefónov netelefonujú v priemere za 10 halierov za minútu. Pravda, tam ten hovor je podstatne drahší, takže to platí aj u nás, takže si myslím, že nejaká cena pre jedného špeciálneho zákazníka nehovorí celkom o tom, že aká je cenová hladina kompletná v našej spoločnosti."

Pán Bečvář, ktoré ďalšie sú nejaké prekážky proste k uzavretiu samotnej zmluvy? Jednak prepojovacie poplatky, ako ste spomínali, ktoré sú ďalšie?

David Bečvář, Dial Telecom: "V návrhu propojovací smlouvy je celá řada nefinančních parametrů, které v současné době jsou překážkami k uzavření těch propojovacích dohod. Je obtížné se o nich bavit v tuto chvíli zcela otevřeně, protože obě strany jsou vázány dohodou o mlčenlivosti. Je pravda, že Slovak Telecom ve svém návrhu zabraňuje některým konkrétním službám v budoucnosti tak, aby alternativní operátor, i když dojde k propojení mezi sítí alternativního operátora a Slovak Telecomu, nemohl poskytovat všechny služby kompletně celému sektoru. Tudíž, je tam spousta omezení, které si Slovak Telecom klade už dopředu, na základě kterých prostě bude zabraňovat alternativním operátorům v poskytování skutečně širokého spektra telekomunikačních služeb. Jedná se o celou řadu produktů, telefonování do určitých konkrétních směrů, je tam celá řada faktorů, které jsou dál nefinančního charakteru. Jsou to propojováni v konkrétních bodech propojení. To jsou poměrně už, řekněme, specifické záležitosti, ale je tam například navrženo, kde dojde vlastně fyzicky k propojení těch sítí. Tam se samozřejmě dá jednat o tom, že propojení bude na vzájemně přijatelném místě. Fyzicky dá se jednat o tom, že to místo propojení bude na straně Slovak Telecomu, nebo bude na straně toho alternativního operátora. Alternativní operátoři se snaží, aby propojovací body byly na nějaké neutrální půdě, do které existuje velká řada směrů všech operátorů. Myslím tím sítí tak, aby operátoři si mohly vybrat, koho síť si vlastně pronajmou a tím si vybudují svoji vlastní, nebo pronajatou. Slovak Telecom v tuhletu chvíli se více-méně brání tím, že poměrně striktně určuje, kde bude ten bod propojení, z čehož potom vyplývají i konkrétní požadavky s finančním dopadem."

Dá sa dohodnúť na tom prepojovacom mieste?

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Ja by som reagoval na viacero, čo tu bolo spomenuté. Napríklad, že v tej prepojovacej zmluve obmedzujeme niektoré služby pre niektorý okruh zákazníkov. Je tam viacero vecí, ktoré pán Bečvář má na mysli, ale skutočne niektoré služby nemôžu byť podľa nášho názoru dostupné plne konkurencii. Máme programy ST Mini, ktoré sú ako sociálne programy. Čiže my ich dávame preto, aby sociálne slabšie skupiny si mohli dovoliť telefón a keď vlastne za takúto kvázi akciovú alebo zlepšenú cenu dáme našu prípojku zákazníkovi a potom si ho zoberie alternatívny operátor, tak si myslíme, že to neni celkom fér. To ako jeden príklad. Čo sa týka miesta prepojenia, tak ak mám byť úplne otvorený, operátori, ktorí sa k nám pripoja, nám odoberú prevádzku, nám odoberú zákazníkov, pretože tento biznis v tej pevnej sieti neni podobný mobilnému, čiže nemôžeme čakať, že bude väčší počet zákazníkov. Je akýsi koláč, čiže oni sa k nám pripojujú preto, aby nám odobrali našich zákazníkov a aby sme my vychádzali v ústrety a dotiahli im ešte pripojenie k sieti tam, kde si to oni predstavujú, mi pripadá dosť podivuhodné, keďže to robia preto, aby nám odobrali náš obrat a našich zákazníkov. Ja si myslím, že pokiaľ má dôjsť k prepojeniu s našimi sieťami, tak ak chcú to urobiť, tak nech sa priblížia so svojimi sieťami k sieti našej. V tomto takisto, samozrejme, hľadáme určitý kompromis a snažíme sa nájsť aj také miesta, aby to bolo predsa len prijateľnejšie pre nich, ale tá základná idea, ktorú som povedal, nám pripadá celkom rozumná z nášho pohľadu."

Čo, ak by sa spolupodieľali aj finančne na vytvorení toho bodu v miestach, kde im to vyhovuje? Prijali by ste také riešenie?

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Ja si myslím, že áno, ale zase, ak by sa mali finančne podieľať na to miesto prepojenia, tak rovno môžu sa pripojiť smerom k našej sieti si myslím. Čiže, neviem, čo to znamená, podieľať sa finančne. To by sme si museli vyšpecifikovať, že o akú časť tých nákladov by išlo."

Pán Bečvář, vy ste spomínali niektoré tie prekážky. Mali ste na mysli aj tie hlasová služby poskytované cez internet?

David Bečvář, Dial Telecom: "Ty jsou v tuhletu chvíli, myslím si, mimo hru. Služby poskytované po internetu a na báze IP protokolu si myslím, že nejsou předmětem propojování sítí tak, aj se v tuhletu chvíli bavíme. To jsou služby, které jsou už dávno liberalizované a které jsou považované za služby s horší kvalitou, tudíž, je tam ta míre regulace výrazně nižší, ale dovolil bych si trošku zareagovat na komentář pana Kukury týkající se toho, že existuje určitý koláč, velikost trhu s pevnými linkami a služeb z ni vyplývající a fakt, že alternativní operátoři by si z toho koláče rádi poměrně velkou část ukousli. Já si myslím, že to je něco, co souvisí s liberalizaci toho telekomunikačního trhu, příchodem konkurence je to stav, který je běžný ve všech zemích Evropské unie. A myslím si, že už v tuhletu chvíli je trochu znát ze strany Slovak Telecomu tak trochu obranná pozice, kdy se snaží bránit ten svůj trh, ten svůj koláč a ti své zákazníky maloobchodní a myslím si, že právě z toho vyplývá i ten fakt, že ta ochota poskytnout velice zajímavé podmínky propojení je poměrně malá, protože samozřejmě alternativní operátoři, dojde k uzavření propojovacích dohod a k fyzickému propojení sítí, okamžitě osloví maloobchodní trh, tudíž, právě velkou část toho koláče, o kterém byla řeč a budou z něj samozřejmě ukusovat ve svůj prospěch, ale to je situace a to je stav, který je poměrně běžný a je to něco, co si myslím, že pro ten trh ve finále bude zajímavé, je to něco, co přináší konkurenci, ta má, myslím si, pozitivní vliv na ceny pro maloobchodní trh a mimochodem i rozšiřování kvality služeb a tak dále, to znamená, je tady právě cítit to, že Slovak Telecom si brání tu svoji pozici a snaží se ji bránit tým, že znemožňuje, nebo se snaží maximálně komplikovat alternativním operátorům fyzické propojení těch sítí právě tím, že klade nepřijatelné podmínky do té referenční nabídky."

Bude teda Slovak Telecom ochotný znížiť ceny v prípade vstupu alternatívnych operátorov?

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Už sú tie ceny prepojené."

Ceny prepojenia, konečnú cenu za telefonovanie.

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Je to vec Telekomunikačného úradu, ktorý zadefinuje tú cenu. Ja by som zareagoval, že si bránime svoj koláč, to znie dosť prirodzene, že tu vám niekto sa snaží ukrojiť z vášho koláča, že vám to neni príjemné a ako normálna firma, ktorá podniká v trhovom hospodárstve, tak si musíme brániť svoj koláč. Ide o to, aby sme my bránili svoj koláč a oni sa snažili ukrojiť z nášho koláča v rámci danej legislatívy. Aby sme nerobili niečo, čo sa vymyká legislatíve, čo je proti pravidlám podnikania a proti pravidlám právneho štátu. Ja by som len spomenul tuná ten internet, zhodou okolností sa to netýka pána Bečvářa, lebo oni, ako jeho spoločnosť nepodniká v tejto časti, ale vy ste asi mysleli, ako je to s hlasom cez internet..."

S hlasom cez internet.

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Internet je niekde inde, bohužiaľ, je to známe, že cez internet sa prenáša dosť veľké množstvo hlasu, ktoré v konečnom dôsledku začne trápiť za chvíľu aj pána Bečvářa, pretože keď sa prepojíme, tak aj jemu tieto spoločnosti budú oberať hlas cez internet a všetci vieme, že sú dané internetové čísla, na ktorých je dovolené robiť iba internet, nakoniec Telekomunikačný úrad to tak zadefinoval a robí sa cez neho hlasová prevádzka. Máme to pekne zmonitorované. Tak za 1. kvartál tohto roku na týchto internetových číslach bolo prevolaných, to znamená, že telefónnou službou prevolaných 7,8 milióna minút, za prvé 3 mesiace toho roku. Nám všetkým, ktorý robíme hlas poctivo, niekde odbudlo 7,8 milióna minút v internetovskej sieti, takže to je práve tá časť toho biznisu, ktorá si myslím, že hlasovým operátorom sa nebude páčiť."

Je to predsa len lacnejšie telefonovanie cez internet, ako prirodzenou cestou, takže...

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Je to lacnejšie, len viete, vzniká potom taký paradox, že napr. za jeden mesiac sme namerali 2,8 milióna takýchto minút, že hovor vzniká na Slovensku, v našej sieti a cez zahraničie sa vráti do našej siete. To znamená, že účastník volá, ja neviem, z Bratislavy do Pezinku a do Pezinku ten hovor príde z Nemecka, čo je veľmi zvláštne, pretože nikde v tej našej sieti slovenského Telecomu sa nenachádza miesto, kde by my sme odchádzali do Nemecka a potom sa do Nemecka vrátili. To znamená, že to je ten spôsob podnikania, ktorý, niekedy sa tomu hovorí telekomunikačná krádež telecomunication fraud, ktorý oberá nás všetkých nejakým spôsobom o peniaze a samozrejme takýto hovor, ktorý ide v iných sietiach, ako hlasových, potom môže stáť aj menej a myslím, že to dosť kazí tie podmienky na tom trhu."

Dobre, poďme ešte k tej cene, samotnej cene, ktorú by mal mať teda k dispozícii ten konečný užívateľ. Myslíte si, že budete vedieť v prípade rozšírenia trhu byť konkurencieschopní a presadiť sa teda aj cenou? Znamená to teda, že asi bude treba výrazne znížiť.

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Ja myslím, že áno. V podstate nie vždy ide len o zníženie cien. Vy musíte ponúknuť tomu zákazníkovi niečo, čo mu zatraktívni tie telekomunikačné služby. V podstate zákazníci čoraz viac platia za telekomunikačné služby. Ono sa to nezdá, ale ten balík za telekomunikačné služby u našich občanov rastie a dokonca je vyšší v priemer k príjmu, ako v západnej Európe. Čiže už nejde len o hlas, ide o internet, proste ponúknuť zákazníkovi niečo, aby skutočne mal balík telekomunikačných služieb, ktorý ho bude uspokojovať."

Máme ešte krátky čas, takže...

David Bečvář, Dial Telecom: "Já bych si dovolil zareagovat na tu tématiku před malou chviličkou, týkající se toho obvinění v úvozovkách, že alternativní operátoři směrují hovory způsoby přes zahraničí prostřednictvím 019-ek, což jsou speciální čísla určená pro internetová volání. Já si myslím, že ta správa, ten message od alternativních operátorů je takový, že dejte nám propojovací model a my budeme směrovat hovory standardní cestou. Dejte nám zajímavé a přijatelné podmínky pro uzavření propojovacích dohod a zmizí směrování přes zahraničí a ukončování hovorů v síti slovenského Telecomu přes zahraničí. Myslím si, že zmizí právě i směrování hovorů přes internet a tedy i zneužívání maloobchodních služeb slovenského Telecomu."

Dobre. Na záver, páni, myslíte si teda, že sa naozaj podarí dohodnúť Slovak Telecomu, alternatívnym operátorom a konečne sa tak liberalizuje trh pre konečného spotrebiteľa a užívateľa?

Pavol Kukura, Slovak Telecom: "Ja si myslím, že je to jediná cesta, ktorou môžeme regulárne fungovať my a alternatívni operátori. Takže ja osobne to vidím optimisticky, ja myslím, že aj pán Bečvář to môže potvrdiť, že tie jednania sa zintenzívnili, vstúpil do toho Telekomunikačný úrad a vo veľmi krátkom čase dospejeme k nejakému výsledku. Možno k takému, že ani my nebudeme úplne spokojní, ani oni nebudú úplne spokojní, ale v konečnom dôsledku, hádam ten zákazník bude spokojný."

Páni, tak ja dúfam, že to rozhodnutie Telekomunikačného úradu uvidíme už čoskoro a poteší najmä konečných spotrebiteľov.

David Bečvář, Dial Telecom: "To doufáme všichni."

Ja vám ďakujem v každom prípade za účasť v dnešnej relácii Financie a ekonomika. Takisto vám, pán Kukura, rovnako vám, pán Bečvář, ďakujem veľmi pekne.

Späť | Domov