ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Telefonovanie do únie zlacnelo

Pravda | 03.05.2004

Vstup Slovenska do EÚ priniesol pokles cien telefonovania do členských štátov. Slovak Telecom znížil ceny hovorov do pobaltských (Estónsko, Litva, Lotyšsko) a ostrovných krajín únie (Malta a Cyprus) takmer o polovicu na 9,60 Sk/min. Hovory do všetkých krajín zlacnel v niektorých prípadoch rovnako o polovicu aj Orange. Pri volaní z mobilu na pevnú linku sa platí 4,20 Sk. Minúta hovoru kolegovi z únie na mobil vychádza po novom na 9,20 Sk. Po "cenových prestrelkách" Orange predbehol Slovák Telecom v cene čoraz frekventovanejších volaní na pevné linky únie. Kým najnižšia cena minútového hovoru do zahraničia z jednej pevnej linky na inú dosahuje bez DPH 4,90 Sk, Orange ponúka volanie o 70 halierov lacnejšie. Zníženie cien je však podľa hovorcu Orange Petra Tótha dôsledkom lepšej vyjednávacej pozície nadnárodnej skupiny so zahraničnými operátormi. Slovak Telecom upravil ceny medzinárodných hovorov s mesačným predstihom - v apríli. "Krajiny, do ktorých volajú zákazníci najčastejšie (Rakúsko, Nemecko, ČR, Maďarsko a Poľsko), sme zaradili do pásma s cenou minútového volania napríklad na úrovni 4,90 Sk. Cena minútového hovoru do ostatných členských a pristupujúcich krajín je po novom v danom programe 5,90 Sk," opisuje hovorca firmy Radoslav Bielka. Telecom zvýhodnil ceny do celkovo 179 krajín. Orange stanovil jednotné ceny hovorov do únie od mája zatiaľ s 8-mesačnou platnosťou. Do krajín EÚ smeruje až 90 percent medzinárodných hovorov zo siete Orange. Tretí operátor - firma EuroTel - ceny medzinárodných hovorov zatiaľ nemení. EuroTel poskytuje pri volaní do zahraničia okrem bežného spôsobu aj volanie cez službu InterCall33. "Určitú možnosť pri volaní do zahraničia majú ešte firmy pri využívaní služieb volania cez internet, ktoré poskytujú viacerí operátori," dopĺňa Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov.

Ceny telefonovania zo SR po vstupe do EÚ

Z mobilnej siete Orange Slovensko (paušál)

krajiny cena Sk/min , od 1.5.2004 zmena Sk/min.
na pevnú na mobil na pevnú na mobil
Európska únia* 4,20 9,20 - 4,10 - 3,60
ČR, Nem., Poľ., Maď., Rak. 4,20 9,20 -2,60 -3,60 (ČR -0,60)
Slovinsko 4,20 9,20 -6,10 -3,60
Est., Lot.., Lit., Cyprus, Malta 4,20 9,20 -13,60 -8,60
Švajčiarsko 8,30 12,80 bez zmeny bez zmeny

Z pevnej siete Slovak Telecom (ST Standard)

krajiny cena Sk/min, od 1.4.2004 zmena
na pevnú na mobil na pevnú na mobil
EU* aj iná Európa 9,60 9,60 bez zmeny bez zmeny
ČR, Nem., Poľ., Maď., Rak 8,80 8,80 bez zmeny bez zmeny
Est., Lot, Lit.,Cyprus 9,60 9,60 -9,40 -9,40
Malta 9,60 9,60 -9,40 -5,40
Chor.,Srb.+ČH, Bos.+Her. 12 12 12 12

*okrem ČR, Nem., Poľ., Maď., Rak., Est., Malty, Cypru, Lot., Lit.

Z mobilnej siete slovenského EuroTelu (InterCall)

krajiny cena Sk/min
na pevnú na mobil
EÚ*, Nórsko, Švajč. 7,90 12,50
ČR, Nem., Poľ., Maď., Rak. 5,90 12,50 (ČR 9,50)
Slov., Est., Lot.., Lit., Cyp., Mal. 19,90 19,90
Bos+Her., Chor. 19,90 19,90

- Eurotel ceny hovorov po vstupe SR do EÚ nemení, ide o hovory cez InterCall33. Napr. do Čiech namiesto predvoľby 00420 treba dať 33420.

*okrem ČR, Nem., Poľ., Maď., Rak., Slovinska, Est., Lot., Litvy, Cypru, Malty

Späť | Domov