ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Úrad: žaloba nehrozí

Hospodárske noviny | 27.04.2004

Telekomunikačný úrad odmieta upozornenia Asociácie telekomunikačných operátorov, že Slovensku zo strany Európskej komisie hrozia za zbrzdenú liberalizáciu telekomunikačného trhu obdobné žaloby, aké sa aktuálne pripravujú voči Nemecku, Belgicku, Grécku, Francúzsku, Holandsku a Luxembursku. Podľa úradu sa totiž postihy voči tejto šestici starších členov únie nastoľujú preto, že do svojej národnej legislatívy ešte nezaviedli nový regulačný rámec spoločenstva, čo už Slovensko urobilo. Nový zákon o elektronických komunikáciách, účinný od začiatku tohto roka, totiž rámce EÚ plne zohľadňuje.

Späť | Domov