ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Slovensku hrozí žaloba od Európskej komisie

Národná obroda | 27.04.2004

Podľa Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) hrozí Slovensku žaloba zo strany Európskej komisie. Tá totiž v týchto dňoch zažalovala šesť členských štátov EÚ na Európskom súdnom dvore za nedostatočnú implementáciu nových pravidiel pre elektronické komunikácie.

Ako konštatoval predseda ATO Vladimír Ondrovič, v SR boli požadované podmienky splnené iba formálne, pričom v praxi sa nič nemení. Podľa asociácie bezmála štyri roky po vzniku Telekomunikačného úradu SR (TÚ), ktorý sa vytvoril s cieľom vytvárania podmienok na podnikanie v telekomunikačnom prostredí, sa slovenský telekomunikačný trh nehýbe z miesta. Preto podľa nej SR už o niekoľko dní hrozí "reálny postih zo strany Európskej komisie, podobne ako súčasným členským štátom EÚ".

S týmto stanoviskom však TÚ nesúhlasí. Ako upozornil jeho predseda Milan Luknár, spomínané štáty boli zažalované pre nezahrnutie nového regulačného rámca EÚ do ich národnej legislatívy. Slovensko si však túto povinnosť splnilo a Európska komisia ho uviedla ako vzor pre ostatné krajiny. Navyše úrad vstúpil aj do rokovaní medzi alternatívnymi operátormi a Slovak Telecom o prepojovacích zmluvách. "Úrad rozhodne o prepojovacích dohodách v krátkom čase, podstatne skôr, ako mu teoreticky ukladá zákon," dodal Luknár.

Späť | Domov