ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Súdna žaloba za zbrzdenú liberalizáciu telekomunikácií hrozí podľa ATO aj SR

TASR | 26.04.2004

Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO) SR upozorňuje na dosah sprísnenia prístupu Európskej komisie voči zneužívaniu dominantného postavenia silných telekomunikačných firiem. Komisia totiž v týchto dňoch žaluje na Európskom súdnom dvore za nedostatočnú implementáciu jej nových pravidiel pre elektronické komunikácie šesť členských krajín Nemecko, Belgicko, Grécko, Francúzsko, Holandsko a Luxembursko. ATO sa domnieva, že za stále zbrzdenú liberalizáciu telekomunikačných služieb to hrozí aj Slovensku.

Na Slovensku síce podľa ATO boli nové pravidlá pre elektronické komunikácie zahrnuté do zákona o elektronických komunikáciách, ale v praxi je situácia úplne iná a alternatívni operátori sa s dominantným Slovak Telecomom stále nedohodli na poplatkoch za prepojenie sietí. Obyvateľstvo tak stále nemá možnosť širšieho výberu poskytovateľa pevnej hlasovej služby.

"Ani bezmála štyri mesiace po prijatí novej právnej úpravy sa v tejto oblasti pomery nemenia. Operátori sa so Slovak Telecomom nevedia dohodnúť na prepojovacích poplatkoch, a preto o cene musí rozhodnúť Telekomunikačný úrad SR. Ten však stále ešte správne konanie neotvoril," hovorí predseda ATO Vladimír Ondrovič. Podľa neho sa aj z dôvodu nedostatočnej práce úradu domáci telekomunikačný trh nehýbe z miesta a práve naopak, prehlbujú sa rozdiely aj v porovnaní s ostatnými krajinami vstupujúcimi do Európskej únie.

"ATO formálnu implementáciu regulačného rámca nepovažuje za dostatočnú a vyzýva kompetentné orgány, aby zabezpečili faktické zavedenie pravidiel Európskej únie pre elektronické komunikácie do praxe. V opačnom prípade hrozí SR už o niekoľko dní reálny postih zo strany Európskej komisie, podobne ako súčasným členským štátom EÚ," dodáva Ondrovič.

Späť | Domov