ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Chcú lepší

Hospodársky denník | 13.03.2003

Asociácia telekomunikačných operátorov a Slovenské telekomunikácie, ktoré doteraz držali monopol v poskytovaní hlasovej služby cez pevné linky, chcú spoločne vstúpiť do procesu prijímania nového zákona o elektronických komunikáciách, ktorý nahradí dnešný zákon o telekomunikáciách.

Späť | Domov