ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Slovensko má nový zákon pre telekomunikačný trh

Trend | 11.12.2003

Regulátor bude môcť vstúpiť do rokovaní o prepojení sietí

Národná rada (NR) SR uplynulý týždeň schválila zákon o elektronických komunikáciách. Telekomunikačná brandža tento krok vníma veľmi pozitívne. "Je to obrovský úspech a konsenzus, ku ktorému prispeli tak poslanci, ako aj jednotliví účastníci telekomunikačného trhu na Slovensku," uviedol viceprezident Slovenských telekomunikácií (ST) Ján Kondáš. "Schválenie zákona je prvým krokom k posilneniu Telekomunikačného úradu [TÚ] SR ako regulátora trhu. (...) Jedine silný regulátor môže vytvoriť podmienky, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju hospodárskej súťaže," konštatuje sa vo vyhlásení úradu. "Za daných okolností je nový zákon pomerne vyvážený, i keď nie je ideálny," povedal predseda Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) Vladimír Ondrovič.

Nová právna norma po podpise prezidentom republiky od prvého januára nasledujúceho roka nahradí platný zákon č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. Do slovenskej legislatívnej praxe predovšetkým zavedie nový regulačný rámec Európskej únie.

Kým doterajší právny rámec chápal celý telekomunikačný biznis ako nedeliteľný celok, po novom sa má regulácia vykonávať separátne v jednotlivých oblastiach. Regulátor preto musí najprv definovať takzvané relevantné trhy a ich analýzou zistiť, či je na nich efektívna súťaž. V prípade záporného výsledku určí, ktorý podnik má na danom trhu významné postavenie, a následne tomuto hráčovi uloží povinnosť či povinnosti, ktoré by mali viesť k obnove konkurenčného prostredia. Vybrať môže zverejňovanie informácií, uplatňovanie rovnocenných podmienok, oddelenie účtovných evidencií, uvoľnenie miestnych vedení, cenovú reguláciu a nákladovú orientáciu či povinný prenájom okruhov.

Zákon o elektronických komunikáciách by mal riešiť aj patovú situáciu, ktorá nastala v rokovaniach o prepojení sietí medzi ST a alternatívnymi operátormi. Tie sa s jedinou výnimkou (ConnSpec Telekom - viac na strane 40) po jedenástich mesiacov zastavili pre nemožnosť dohody. Nový zákon TÚ SR umožňuje, aby do rokovaní vstúpil a oficiálne posúdil navrhované podmienky prepojenia. Ak zistí, že obmedzujú súťaž, môže ich zmeniť a zároveň stanoviť metodiku výpočtu ceny alebo podielu na výnosoch za prepojenie. Podľa aktuálneho zákona o telekomunikáciách sa môže regulátor vyjadriť až k uzavretej zmluve.

Zmeny sa dotknú aj financovania univerzálnej služby, teda povinnosti dominantného operátora poskytovať základné telekomunikačné služby aj v oblastiach, kde sa mu to ekonomicky nevyplatí. Podľa aktuálneho zákona má poskytovateľ nárok na úhradu vzniknutej straty len v prípade, že jeho podiel na trhu hlasovej služby v pevnej sieti nedosahuje 80 percent. Táto okolnosť v praxi nikdy nenastala. Okrem toho na stratu sa mali poskladať len hlasoví operátori - pevní i mobilní.

Nový zákon vychádza z odlišnej filozofie. Na krytie straty majú prispieť všetci poskytovatelia verejných sietí a služieb, teda vrátane internetových providerov, káblových operátorov a prevádzkovateľov bezdrôtových sietí, ktorých podiel na celkovom trhu dosahuje najmenej 0,2 percenta. Pri vlaňajšej súhrnnej hodnote telekomunikačného biznisu, ktorý podľa Európskej komisie dosiahol 1,86 miliardy eur (77 mld. Sk), to predstavuje 154 miliónov korún. Tržby minimálne na tejto úrovni okrem ST podľa rebríčka TREND Top Telecom v uplynulom roku dosiahlo ešte ďalších sedem firiem - obaja mobilní operátori, Telenor Slovakia, Slovanet, Nextra, GTS Slovakia a eTel Slovensko.

ATO sa snažila zákonodarcov presvedčiť, aby sa na financovaní univerzálnej služby nemuseli podieľať firmy, ktoré neposkytujú hlasové služby alebo neprevádzkujú pevnú sieť. Okrem toho chcela posunúť hranicu prispievateľov na dva percentá - tú by podľa vlaňajších hospodárskych výsledkov okrem ST prekročili len Orange Slovensko a EuroTel Bratislava. Ani jeden z týchto pozmeňovacích návrhov však parlamentom neprešiel.

Telekomunikační hráči sa do nového zákona pokúsili presadiť svoj názor na otázku financovania odpočúvania. Kým podľa súčasnej legislatívy majú zabezpečovať len rozhranie na pripájanie odpočúvacích zariadení, v návrhu zákona o elektronických komunikáciách sa uvažovalo o tom, že celý proces odpočúvania majú zabezpečovať operátori. ST, ako aj alternatívci sa snažili, aby všetko ostalo po starom, poslanci však poslúchli argumenty silových rezortov, podľa ktorých by takýto ústupok znamenal podstatné navŕšenie ich rozpočtov - podľa odhadov o 300 miliónov korún ročne. Členovia parlamentu sa napokon nestotožnili ani s pozmeňovacích návrhom, podľa ktorého by operátori mohli investíciu do odpočúvacích technológií jednorazovo odpísať.

Späť | Domov