ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Stanovisko ATO

Network Computing | 10.12.2003

Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO) považuje návrhy na prepojenie sietí od Slovenských telekomunikácií (ST) za likvidačné. Viacerí operátori ukončili doposiaľ s monopolným poskytovateľom hlasových služieb na pevnej sieti rokovania. Podľa predsedu ATO Vladimíra Ondroviča ST vyžadovali od operátorov neúmerné finančné záruky, čím v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže postavili neprimeranú bariéru prepojeniu. Zmluva o prepojení sietí je pritom nevyhnutne potrebná pre umožnenie plnohodnotného podnikania alternatívnych operátorov v oblasti hlasovej služby na pevnej sieti.

Operátori kritizoval aj neúmernú výšku cien za prepojenie a požiadavku na účtovanie ďalších nákladov. Cena sa tak dostáva až na úroveň cien konečných odberateľov ST. Podľa operátorov by však prepojovanie poplatky mali byť na úrovni cenovej hladiny EÚ, čo predstavuje približne 0,40 Sk za minútu slabej a 0,70 Sk v silnej prevádzke. Navrhovaná výška poplatkov zo strany ST pritom presiahla sumu 2 Sk. Ďalšou výhradou je, že ST podľa operátorov obmedzujú právo svojho užívateľa na výber operátora. Túto skutočnosť už namietali vo februári aj na Telekomunikačnom úrade SR (TÚ), ten však zatiaľ na podanie nereagoval.

Späť | Domov