ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Nesúhlasia s podpisom zmluvy o pripojení

Národná obroda | 04.12.2003

Návrh zmluvy o prepojení, o podmienkach ktorej alternatívni operátori už niekoľko mesiacov rokujú so Slovenskými telekomunikáciami, je podľa Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) nevýhodný na poskytovanie hlasových služieb pre slovenských klientov.

Podpis prvej prepájacej zmluvy ST so spoločnosťou ConnSpec Telekom vnímajú zástupcovia asociácie skôr ako nástroj zlepšenia "imidžu dominantného operátora." Dcéra rakúskeho operátora ConnSpec Telekom AG totiž podľa šéfa ATO Vladimíra Ondroviča nie je štandardným alternatívnym operátorom, ktorý by na území SR plánoval poskytovať domácim zákazníkom hlasové služby. Právny zástupca e-Tel Slovensko, s.r.o. Branislav Mačaj spochybnil aj naplnenie podmienok, na základe ktorých ConnSpec Telekom dostal od Telekomunikačného úradu SR licenciu na prevádzkovanie hlasových služieb. Preto ATO podala na TÚ SR podnet na prešetrenie podmienok uzatvorenej zmluvy. V prípade, že TÚ zistí, že uzatvorená zmluva bráni rozvoju konkurencie na slovenskom trhu, má oprávnenie pozastaviť výkon takej zmluvy.

Späť | Domov