ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Rádiožurnál Slovenského rozhlasu

Slovenský rozhlas | 03.12.2003

Budú mať Slovenské telekomunikácie /ST/ reálnu konkurenciu aj v oblasti hlasovej služby? Túto otázku si zrejme položí väčšina z vás po informácií, že ST podpísali prvú zmluvu s iným operátorom o prepojení sietí. Ide spoločnosť Conspect Telecom /CT/, ktorá uzatvorila zmluvu aj napriek tvrdeniu Asociácie telekomunikačných operátorov, že jej podmienky sú doslova likvidačné. Aká je teda skutočnosť? Dostal Conspect Telecom od ST lepšie podmienky alebo alternatívni operátori taktizujú? Odpovede hľadal Marián Jánošík.

Taktizovanie alternatívnych operátorov by mohlo spočívať v čakaní na nový Zákon o elektronických komunikáciách, ktorým sa práve zaoberá parlament. Nová právna úprava totiž umožňuje regulátorovi, teda Telekomunikačnému úradu /TÚ/, oveľa razantnejšie vstupovať do rokovaní o prepojení sietí a to aj pred zverejnením oficiálnej ponuky. Vráťme sa však k podpisu prvej prepojovacej zmluvy. Ako hodnotí podmienky ST Ivan Zábojník, šéf firmy CT, ktorá ju už podpísala?

Ivan Zábojník, riaditeľ firmy Conspect Telecom, Bratislava: "Zatiaľ od ST sa neodlišuje v žiadnych podstatných bodoch od zmlúv iných národných operátorov a tým pádom som dostal súhlas od majiteľov spoločnosti, aby sme túto zmluvu podpísali a ďalej ju rozvinuli do praktických vzťahov."

CT je firma so zahraničnou účasťou a v prvej fáze chce so ST spolupracovať len na báze vzájomného prepájania sietí. Neskôr sa bude orientovať na tzv. biznis segment a až po niekoľkých rokoch sa plánuje zamerať aj na bytových zákazníkov. Ako sa na možnú konkurenciu pozerá

Ján Kondáš, viceprezident ST, Bratislava: " Taký je život. Ak raz zákon ukladá operátorovi, ktorý má významný vplyv v danom hlasovom segmente, podpísať aj takúto zmluvu o prepojení, tak my sa s tým musíme vyrovnať."

Viceprezident ST však dodal, že nielen CT, ale aj ďalší operátori sa budú orientovať predovšetkým na klientov, ktorí odoberajú väčší balík služieb, teda na podnikateľov a firmy. Ján Kondáš ale vylúčil, že by spoločnosti CT ponúkli výhodnejšie podmienky ako ostatným alternatívnym operátorom.

Ján Kondáš, viceprezident ST, Bratislava: "Aj tento podpis prvej prepojovacej zmluvy prispeje k tomu, že tí ostatní alternatívni operátori budú zvažovať omnoho intenzívnejšie, akým spôsobom vlastne vstúpili do normálneho právneho vzťahu s našou firmou."

Je však možné, že po prijatí nového Zákona o elektronických komunikáciách budú ST musieť niektoré podmienky prehodnotiť, dodal ich viceprezident.

Ján Kondáš, viceprezident ST, Bratislava: "Niektoré veci sa meniť môžu samozrejme, niektoré veci určite nie, práve preto, lebo by sme išli potom naozaj na míle ďaleko od štandardnej situácie, ktorá je momentálne v krajinách EÚ."

Šéf Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič je stále presvedčený, že súčasné podmienky zmluvy o prepojení sietí s ST sú likvidačné. Čím si teda vysvetľuje podpísanie prevej zmluvy?

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov, Bratislava: "V prípade, že tento návrh zmluvy je rovnaký, tak v tom prípade ako nám nie je celkom jasné, čo má CT zaľubom a aké služby chce vôbec poskytovať. V prípade, že je iná, tak očakávame, že alternatívni operátori dostanú tento iný návrh od ST. Potom sa môžeme vyjadriť k tomu, či sa podmienky zmluvy zmenili alebo sa nezmenili."

Odpoveď môže dať TÚ, ktorému už podnet na preskúmanie zmluvy doručili. Povedal nám jeho predseda Milan Luknár. Čo môže úrad v tomto smere urobiť?

Milan Luknár, predseda Telekomunikačného úradu Bratislava: "Určiť podrobné technické a prevádzkové podmienky a metodiku ceny alebo podielu na výnosoch za vzájomné prepojenie verejných sietí."

Čiže de facto môžete potom zmeniť aj tú zmluvu?

Milan Luknár, predseda Telekomunikačného úradu Bratislava: "Áno."

V krátkom čase sa teda dozvieme, či "hrozí ST reálna konkurencia" a zákazníkom zlepšenie a skvalitnenie služieb.

Späť | Domov