ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Asociácie pôsobiace v oblasti info-komunikačných technológií

Trend | 06.02.2003

Názov Počet riadnych členov Ročné členské (Sk)
IT Asociácia Slovenska (ITAS) 35 54 000
Asociácia dovozcov a výrobcov výpočtovej a kancelárskej techniky (ADVYKAT) 20 10 000
Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO) 12 150 000
Asociácia poskytovateľov internetu (API) 13 0
Slovenská asociácia pre elektronický obchod (SAEO, SAEC) 23 50 000
Združenie poskytovateľov webhostingu (ZPW) 4 5 000
Slovenská spoločnosť pre systémovú integráciu (SSSI) 33 10 000

1 API doteraz nevyberala poplatky, ale na najbližšom zasadnutí asociácie sa má o nich rokovať
2 Väčšina členov SAEC nie sú IT firmy, ale banky a podniky

PRAMEŇ: sekretariáty združení

Späť | Domov