ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Noviny STV

STV 1 | 02.12.2003

Na slovenský telekomunikačný trh vstupuje nová spoločnosť. Monopol Slovenských telekomunikácií by sa tým mal skončiť. Skutočnosť je však iná a pre slovenského zákazníka sa nič nemení.

Licencie na telekomunikačné služby cez pevné linky má už 17 spoločností. Musia sa však dohodnúť so Slovenskými telekomunikáciami. Prvej z nich sa to podarilo po roku.

Ivan Zábojník, konateľ a generálny riaditeľ , Connspec Telecom, s.r.o.: "My sa chceme venovať hlavne poskytovaniu služieb biznispartnerom na Slovensku. To znamená firmám, ktoré majú činnosť spojenú s kontaktom so zahraničím."

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov: "To nie sú služby, ktoré by ukončovali monopol Slovenských telekomunikácií a vytvárali predpoklad pre tvorbu konkurenčného prostredia."

Slovenské telekomunikácie stanovujú nereálne diskriminačné podmienky, tvrdia alternatívni operátori. Connspec však aj napriek tomu zmluvu podpísal.

Miroslav Majoroš, prezident Slovenských telekomunikácií, a.s.: "Bude predložená Telekomunikačnému úradu a tým pádom aj verejnosť sa bude môcť presvedčiť a tým pádom aj Telekomunikačný úrad bude môcť posúdiť obsah, tieto podozrenia sa pravdepodobne rozplynú."

Patovú situáciu by mal zmeniť nový zákon, ktorý by mal parlament schváliť už v najbližších dňoch. Telekomunikačný úrad získa nové kompetencie na regulovanie rokovaní a cien. Podľa odhadov si budú môcť zákazníci vybrať z viacerých operátorov asi v polovici budúceho roka.

Marek Zgalinovič, Slovenská televízia

Späť | Domov