ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Voľné pracovné miesta

Info z domova | Roman Vavro
03.09.2004 | Čítalo: 6867 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR si dovoľuje upozorniť odborníkov v oblasti elektronických komunikácií na obsadzovanie voľných pracovných miest v štátnej službe. TÚ SR ponuka úspešným absolventom výberového konania lukratívne miesto riaditeľa odboru technickej regulácie, ďalej miesto na odbore právnom, odbore štátneho dohľadu Bratislava, odd. štátneho dohľadu radiokomunikacií a dve miesta na odbore správy frekvenčného spektra. Žiadosti je potrebne podať do 17.9. 2004. Bližšie informácie o voľných miestach a požiadavkách na žiadateľa sú zverejnené na http://www.teleoff.gov.sk/

TÚ SR si uvedomuje, že finančnými podmienkami nemôže konkurovať sektoru telekomunikácií, ale na opačnej strane ponúka zaujímavú prácu, možnosť osobného rozvoja a príležitosť podieľať sa na tvorbe podmienok pre rozvoj a udržanie konkurenčného prostredia na trhu.


Priložené súbory:

 Riaditeľ odboru technickej regulácie

 Hlavný radca, Odbor právny

 Samostatný radca, Odbor štátneho dohľadu Bratislava, oddelenie štátneho dohľadu rádiokomunikácií

 Hlavný radca, Odbor správy frekvenčného spektra, oddelenie pevnej a družicovej služby

 Odborný radca, Odbor správy frekvenčného spektra, oddelenie pozemnej pohyblivej služby

Späť | Domov