ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Asociácia telekomunikačných operátorov vyzýva Telekomunikačný úrad SR a Slovak Telecom a.s. na spoločné rokovania o prepojení sietí

Tlačové správy ATO | TS ATO
19.07.2004 | Čítalo: 7894 | Diskusia: 1

Vstupom Slovenska do EÚ platia u nás nové pravidlá v poskytovaní telekomunikačných služieb, ktorých základným motívom je vytvorenie konkurenčného prostredia. Konkurenčné prostredie by malo vytvárať tlak na ceny, kvalitu a širší sortiment poskytovaných telekomunikačných služieb vrátane telefónnej služby na pevnej sieti s cieľom zabezpečenia väčšieho komfortu pre zákazníkov. Všetci budúci konkurenti vrátane spoločnosti Slovak Telecom (predtým Slovenské telekomunikácie) v minulosti deklarovali, že vítajú proces liberalizácie telekomunikačného trhu.

Vstup konkurencie na telekomunikačný trh v oblasti poskytovania telefónnej služby na pevnej sieti je podmienený dohodou o prepojení telekomunikačných sietí jednotlivých prevádzkovateľov. Prevádzkovatelia, ktorí majú ambíciu vstúpiť na trh a poskytovať túto službu, rokujú so spoločnosťou Slovak Telecom viac ako jeden a pol roka bezvýsledne. Do tejto situácie v zmysle zákona o elektronických komunikáciách vstúpil Telekomunikačný úrad SR a rozhodol o podmienkach prepojenia. Tieto podmienky však nevyhovujú žiadnej z rokujúcich strán a nastala patová situácia. Podpis prepojovacích zmlúv sa stále posúva, čo je proti záujmom spotrebiteľov i poskytovateľov telekomunikačných služieb a vrhá zlé svetlo na Slovenskú republiku ako člena Európskej únie. Je jednoznačné, že takýto stav je potrebné čo najskôr odstrániť. Podľa nášho názoru je to možné iba za rokovacím stolom, pri snahe všetkých zainteresovaných dospieť k dohode. Asociácia telekomunikačných operátorov preto verejne vyzýva Telekomunikačný úrad SR, Slovak Telecom a alternatívnych operátorov, aby spoločne zasadli k rokovaciemu stolu, najlepšie na pôde Telekomunikačného úradu SR, odložili spory vzniknuté v minulosti a vyriešili vzniknutú situáciu. Je k tomu potrebná iba dobrá vôľa. Dnes totiž všetci vyzerajú ako rozvadení kohúti, ktorí sa očierňujú a urážajú v masmédiách a vzniknutú situáciu nechcú riešiť.

Späť | Domov