ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TREND Top Telecom

Info z domova | TREND
07.06.2004 | Čítalo: 7629 | Diskusia: 0

Prinášame vám rebríčky ekonomických ukazovateľov firiem z oblasti ICT sektora, ktoré zverejnil týždenník Trend. Obsahuje tabuľky telekomunikačných operátorov, poskytovateľov internetových, dátových a hlasových služieb podľa tržieb za rok 2003.

Tieto rebríčky sú krátené a môžu byť priebežne aktualizované, preto nemusia byť zhodné s tlačenou podobou TRENDU.

 

Najväčšie telekomunikačné firmy na Slovensku
(podľa tržieb za rok 2003, individuálne údaje)
  Tržby 2003 (tis. Sk) Zmena 2003/02 (%) Pridaná hodnota 2003 (tis. Sk) Vlastné imanie 2003 (tis. Sk) Zisk po zdanení 2003 (tis. Sk) Priem. počet zamest- nancov 2003
1. Slovak Telecom, a.s., Bratislava1 17 846 568 -5,6 12 089 232 47 366 275 3 435 507 8 094
2. Orange Slovensko, a.s., Bratislava 15 833 972 20,6 7 764 138 4 923 998 2 707 771 1 163
3. EuroTel Bratislava, a.s., Bratislava 11 080 798 20,6 5 073 777 5 014 324 1 033 411 1 213
4. Telenor Slovakia, s.r.o., Bratislava 465 784 -20,3 222 190 225 040 73 646 52
5. Slovanet, a.s., Bratislava2 288 411 54,8 94 412 107 768 2 823 102
6. Nextra, s.r.o., Bratislava 240 391 0,2 79 368 56 946 -51 313 79
7. eTel Slovensko, s.r.o., Bratislava 232 500 20,5 n n n 35
8. GTS Slovakia, s.r.o., Bratislava 207 315 -7,1 37 257 n n 33
9. Energotel, a.s., Bratislava 187 312 27,0 51 479 80 365 8 152 61
10. Dial Telecom, a.s., Bratislava 153 500 45,5 21 000 n n 25
11. EuroWeb Slovakia, a.s., Bratislava 126 025 1,1 46 454 4 497 5 419 55
12. Swan, a.s., Bratislava 106 033 325,8 57 449 -20 077 -38 091 40
13. Telenor Networks, a.s., Bratislava 88 871 168,0 33 607 262 520 -49 048 20
14. Amtel Slovensko, s.r.o. , Bratislava 70 160 105,0 5 888 -1 765 -1 753 17
15. CE Com Slovakia, s.r.o., Bratislava 62 249 4,1 8 793 66 308 43 367 3
16. Aliatel Slovakia, s.r.o., Bratislava 34 777 160,7 12 878 15 067 5 996 2
1 Do 15. januára 2004 Slovenské telekomunikácie, a.s., Bratislava
2 Spoločnosť vznikla 1. januára 2003 zlúčením ViaPVT, a.s., Bratislava a Slovanetu, a.s., Trenčín. Údaje za roky 2002 a 2001 sú za spoločnosť ViaPVT
Prameň: údaje poskytnuté spoločnosťami

 

 

Najväčší poskytovatelia internetových služieb na Slovensku
(podľa tržieb z predaja internetových služieb za rok 2003)
  Predaj internet. služieb (tis. Sk)1 Podiel na celkových tržbách (%) Počet zákazníkov podľa typu pripojenia2
  Dial-up ADSL Prenajatá pevná linka Mikrovlnové pripojenie Iné (napr. vlastná opt. sieť)
1. Slovak Telecom 215 030 1,2 91 793 n n n
2. Nextra 197 286 82,1 n n n n n
3. Slovanet 176 694 61,3 22 300 1 500 360 950
4. EuroWeb Slovakia 109 039 86,5 n n n n n
5. GTS Slovakia 102 914 49,6 n n n n n
6. Orange Slovensko 68 302 0,4 n n n n n
7. Dial Telecom 30 700 20,0 0 100 0 170 50
8. eTel Slovensko 28 448 12,2 0 0 33 116
9. Swan 16 932 16,0 0 0 3 66
10. Amtel Slovensko 1 074 1,5 0 18 0 0
1 Vrátane služieb webhostingu a serverhousingu
2 K 31. marcu 2004
Prameň: údaje poskytnuté spoločnosťami

 

 

Najväčší alternatívni poskytovatelia hlasových služieb na Slovensku
(podľa tržieb z predaja hlasových služieb za rok 2003)
  Predaj hlasových služieb (tis. Sk)1 Podiel na celkových tržbách (%) Počet prepojených minút (tis., marec 2004) Počet zákazníkov na hlasové služby2 Počet zákazníkov na kombinové riešenie2, 3 Počet zákazníkov na vlastnej infraštruktúre2
1. eTel Slovensko 180 147 77,5 5 479 700 130 n
2. Dial Telecom 99 775 65,0 2 500 77 100 250
3. GTS Slovakia 82 772 39,9 n n n n
4. Amtel Slovensko 69 086 98,5 n 5381 3 0
5. Nextra 42 145 17,5 n n n n
1 Vrátane služieb internetového telefonovania VoIP
2 K 31. marcu 2004
3 Hlas-dáta, hlas-internet, hlas-internet-dáta
Prameň: údaje poskytnuté spoločnosťami

 

 

Najväčší poskytovatelia dátových služieb na Slovensku
(podľa tržieb z predaja dátových služieb za rok 2003)
  Predaj dátových a internet. služieb (tis. Sk) Podiel dátových služieb na celk. tržbách (%) Podiel internet. služieb na celk. tržbách (%) Počet zákazníkov na dátové služby2 Firemní klienti (%)
1. Slovak Telecom 1 920 325 9,6 1,2 n n
2. Orange Slovensko 1 568 823 9,5 0,4 n n
3. EuroTel Bratislava 476 474 4,3 0,0 n n
4. Telenor Slovakia 428 382 92,0 0,0 n n
5. Slovanet 233 433 19,7 61,3 25 110 n
6. Nextra 197 286 0,0 82,1 n n
8. EuroWeb Slovakia 122 263 10,0 87,0 n n
9. GTS Slovakia 118 011 7,0 50,0 n n
10. Swan 98 401 77,0 16,0 110 100,0
11. Telenor Networks 88 871 100,0 0,0 n 100,0
12. Dial Telecom 53 725 15,0 20,0 450 95,0
13. eTel Slovensko 52 353 10,3 12,2 162 100,0
14. Aliatel Slovakia 34 777 100,0 0,0 n 100,0
15. CE Com Slovakia 26 322 42,0 0,0 n n
1 Vrátane internetových služieb
2 K 31. marcu 2004
Prameň: údaje poskytnuté spoločnosťami

Späť | Domov