ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Telekomunikačný úrad SR by mal doplniť počet pracovníkov o 12

Info z domova | TASR
17.05.2004 | Čítalo: 7061 | Diskusia: 0

Základným predpokladom úspešného zvládnutia nových úloh Telekomunikačného úradu (TÚ) SR bude jeho personálne dobudovanie s využitím služieb poradensko-audítorských spoločností podľa vzoru krajín Európskej únie (EÚ).

Vyplynulo to z verejného odpočtu TÚ za rok 2003, ktorý sa dnes konal v Bratislave. Úrad musí výberovým konaním k súčasným 196 pracovníkom pribrať ďalších a obsadiť 12 voľných miest. "Splnenie tejto úlohy nebude jednoduché, pretože odborníkov s odbornými a jazykovými znalosťami nie je možné pri súčasnom spôsobe odmeňovania primerane finančne ohodnotiť," uvádza sa tlačovej správe TÚ, ktorú TASR poskytol jeho hovorca Roman Vavro.

Fyzický stav zamestnancov TÚ SR k 31. decembru bol 194 zamestnancov, z toho 164 zamestnancov v štátnej službe a 30 zamestnancov vo verejnej službe. Z celkového počtu pracovníkov až 107 vykonávalo štátny a trhový dohľad, správu frekvenčného spektra vykonávalo 21 zamestnancov, reguláciu 12.

Vlani skutočné príjmy TÚ do štátneho rozpočtu dosiahli takmer 330,24 milióna Sk, čím bol plán prekročený takmer o 80,24 milióna Sk. Plánované príjmy boli tak splnené takmer na 133 %. Najväčší podiel na príjmoch úradu predstavovali úhrady vo výške 269,7 milióna Sk spojené so správou frekvenčného spektra. Rozpočet TÚ SR predstavoval 109,23 milióna Sk.

Medzi najdôležitejšie úlohy v roku 2003 patrili spolupráca s rezortným ministerstvom na tvorbe nového zákona a príprava na nové kompetencie. V rámci prípravy na nové kompetencie TÚ podpísal zmluvu so spoločnosťou z ČR. Tá úradu dodala program, ktorý umožní spracovať nákladový model prepojenia verejných telekomunikačných sietí FL-RAIC.

Úrad v rámci prípravy na nové kompetencie spolupracoval s rezortným ministerstvom na návrhu vyhlášky o univerzálnej službe, pripravoval návrhy ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a výberovými konaniami obsadil takmer všetky kľúčové pracovné miesta.

Úrad má od 31. decembra 2003 novú stránku, ktorá prináša informácie o požiadavkách na poskytovateľov služieb a prevádzkovateľov sietí podľa zákona o elektronických komunikáciách.


Priložené súbory:

 Výročná správa za rok 2003

Späť | Domov