ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

e-komunikácie od A po Z

Info z domova | www.telecom.gov.sk
23.03.2004 | Čítalo: 6817 | Diskusia: 0

V poradí 5.medzinárodná konferencia "e-komunikácie od A po Z" sa konala dňa 23.marca 2004 v hoteli Fórum.

Konferencia sa konala pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ing.Mikuláša Kačaljaka a predsedu Telekomunikačného úradu SR Ing.Milana Luknára.

Cieľom konferencie bolo zmapovať súčasný stav po nastolení novej legislatívy, platnej pre oblasť podnikania v oblasti elektronických komunikácií, poskytnúť priestor pre výmenu skúseností, potrebných pre realizáciu podnikateľských aktivít, priniesť základný prehľad o zmenách, ktoré boli schválené v novom zákone č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Účastníci konferencie získali informácie o tom, čo pripravuje Európska Komisia vo veci nevyžiadaných správ, ako má vyzerať nový regulačný orgán, ktorý má vzniknúť zlúčením TÚ SR, Poštového úradu SR a Rady pre vysielanie a retransmisiu. Prezentovaná bola tiež nová, vládou schválená stratégia informatizácie spoločnosti a nový pohľad na Univerzálnu službu. V špeciálnom bloku najväčší operátori predstavili svoj pohľad na nové príležitosti na trhu elektronických komunikácií.

Späť | Domov