ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Stanovisko k medializovaným vyhláseniam ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Tlačové správy ATO |
04.03.2004 | Čítalo: 8193 | Diskusia: 2

Asociácia telekomunikačných operátorov je znepokojená stanoviskami, ktoré v poslednej dobe prezentuje v médiách minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič. Jeho názory na liberalizáciu telekomunikačného prostredia sú zavádzajúce a mnohokrát nepravdivé.

Tvrdenia ministra Prokopoviča, že menší operátori sa snažia vybrať „hrozienka z koláča“, teda vyberať si služby, ktoré sú lukratívne a dobre zaplatené, sú veľmi nevhodnou interpretáciou obchodnej súťaže. Obzvlášť ak ide o ministra vlády, ktorá vo svojom programovom vyhlásení tvrdí, že bude pri svojom úsilí povzbudzovať každú poctivú občiansku a ekonomickú aktivitu tak, aby Slovensko bolo krajinou, kde sa vypláca slušnosť, poctivosť a zodpovednosť. Rozhodujúcim faktorom je vytvorenie rovnakých podmienok pre všetkých.

Asociácia telekomunikačných operátorov protestuje proti ďalším tvrdeniam ministra Prokopoviča o znižovaní záujmu alternatívnych operátorov o rokovania s dominantným operátorom. Licenciu na poskytovanie pevnej hlasovej služby má na Slovensku 18 spoločností, ktoré sa snažia o prepojenie svojich sietí so sieťou dominantného operátora. Na dôvažok už existujú operátori, ktorí majú záujem požiadať o registráciu na základe nového zákona.
Rokovania s ST o prepojovacích zmluvách trvajú viac ako rok, avšak dosiahnuť dohodu je nemožné. ST nie sú ochotné robiť žiadne ústupky z návrhu podmienok, ktoré neumožňujú alternatívnym operátorom efektívne poskytovať služby. ST ako dominantný operátor ponúkol alternatívnym operátorom absolútne likvidačné podmienky prepojenia, ktoré navyše nie sú v súlade s novoprijatým zákonom o elektronických komunikáciách ani praxou bežnou v EÚ. Asociácia verí, že Telekomunikačný úrad SR sa v najbližšom čase zhostí úlohy regulátora v zmysle novej legislatívy i dokumentov Európskej únie a zabezpečí skutočné prepojenie sietí a všetky podmienky pre odstránenie monopolu a vznik reálneho konkurenčného prostredia.

Slová ministra Prokopoviča o vhodnosti uzavretia prepojovacej zmluvy medzi dominantným operátorom a spoločnosťou ConnSpec Telecom sú rovnako prejavom nekompetentosti a nepochopenia situácie. Toto prepojenie sa využíva na medzinárodnú konektivitu medzi ST a zahraničnými operátormi, čo potvrdil aj spolumajiteľ rakúskej firmy. ConnSpec Telecom neposkytuje na základe tejto zmluvy služby koncovým zákazníkom na území SR. Monopolné postavenie ST sa tým vôbec nemení.

Asociácia telekomunikačných operátorov preto vyzýva ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, aby urýchlene zabezpečil presun majetkového podielu MDPT SR v spoločnosti Slovak Telecom a zbavil sa tak schizofrenického postavenia na trhu elektronických komunikácií. Bez tohto kroku na slovenskom telekomunikačnom trhu nikdy nenastane rovnováha, za ktorú je podľa jeho vlastných slov zodpovedný práve Prokopovič. Ak totiž minister vystupuje ako akcionár jedného podniku, navyše bývalého monopolu, a nie ako zástanca vytvorenia spravodlivého konkurenčného prostredia pre všetkých, vážne poškodzuje nielen záujmy krajiny ako celku, ale predovšetkým záujem každého občana, ktorý je ukrátený o možnosť voľby z viacerých ponúk.

Vladimír Ondrovič
predseda ATO

Späť | Domov