ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Návrh vyhlášky o podrobnostiach univerzálnej služby a jej financovaní

Zákon o el. kom. | MDPT SR
25.02.2004 | Čítalo: 8490 | Diskusia: 0

Sekcia pošty a telekomunikácií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR predkladá na vnútrorezortné pripomienkové konanie návrh materiálu "Návrh vyhlášky o podrobnostiach univerzálnej služby a jej financovaní".

Na jej vypracovanie bolo ministerstvo splnomocnené zákonom č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. Písomné pripomienky k návrhu je možné zaslať najneskôr do 12. marca 2004 (piatok) na adresu michaela.petrikova@telecom.gov.sk.


Priložené súbory:

 Návrh vyhlášky

 Odôvodnenie

Späť | Domov