ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Návrh všeobecného povolenia

Zákon o el. kom. | TÚ SR
04.02.2004 | Čítalo: 8814 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky v zmysle § 13 ods. 4 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách zverejňuje návrh všeobecného povolenia. Úrad vyzýva na predkladanie pripomienok k návrhu, ktoré je možné v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu zasielať na Telekomunikačný úrad SR, Odbor technickej regulácie, Továrenská 7, P.O. BOX 18, 810 06 Bratislava 16, e-mail: jozef.maslen@teleoff.gov.sk.


Priložené súbory:

 Všeobecné povolenie AA/2004 na poskytovanie sietí, služieb alebo sietí a služieb

Späť | Domov