ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Konferencia I-COM - "Informačná spoločnosť pre všetkých

Podujatia |
26.03.2002 | Čítalo: 9876 | Diskusia: 1

Dňa 26.marca 2002 sa v kongresovej hale hotela Fórum uskutočnila konferencia "i-com", ktorej odborným garantom bola Asociácia telekomunikačných operátorov - ATO Témou konferencie bola "Informačná spoločnosť pre všetkých". Program a základné informácie boli poskytované na samostatnej stránke www.i-com.sk.

Záštitu nad konferenciou poskytlo Ministerstvo školstva SR.

Organizačný výbor tvorili: Prof. Ing. Milan Dado, CSc. - rektor Žilinskej univerzity, Ing. Viliam Podhorský - generálny riaditeľ sekcie pôšt a telekomunikácií MDPT SR, Ing. Jiřina Perényiová - výkonná riaditeľka ATO, Ing. Vladimír Ondrovič - predseda ATO.

Predsedom konferencie boli: Prof. Ing. Horváth, CSc. - Slovenská technická univerzita v Bratislave a Ing. Vladimír Ondrovič - ATO. Konferenciu otvoril predseda telekomunikačného úradu Ing. Milan Luknár.

Auditórium tohto zaujímavého podujatia na aktuálne témy navštívilo 98 reprezentantov zväčša top manažmentov spoločností z relevantného prostredia.

Program konferencie bol volený veľmi citlivo, so snahou vystihnúť to, čo odbornú verejnosť pred nástupom úplnej liberalizácie od 1.januára 2003 zaujíma najviac, t. j. porovnávanie telekomunikačno- informačného prostredia a podmienky pre konkurenčné prostredie v tejto oblasti najmä v Čechách a na Slovensku. Obsadenie prednášajúcich bolo naozaj hviezdne. Medzi prednášajúcimi, ktorí prítomných zaujali svojim vystúpením boli predseda Českého telekomunikačného úradu Ing. David Stádník, predseda TÚ SR Ing. Milan Luknár, generálny riaditeľ sekcie pôšt a telekomunikácií MDPT SR Ing. Viliam Podhorský, riaditeľka Rady pre vysielanie a retransmisiu Ing. Jarmila Grujbárová, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov - ATO Ing. Vladimír Ondrovič, predseda Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí Ing. Svatoslav Novák, predseda Asociácie poskytovateľov Internetu - API Ing. Ján Vigaš, Eunike Prokop z EK komisie Bruxelles a ďalší významní predstavitelia telekomunikačno-informačného priemyslu.

PREDNÁŠKY:

 • Eunike Prokop, EK Bruxelles: „Analýzy súčasného slovenského zákona“
 • JUDr. Peter Haluš, nezávislý konzultant: „Nový regulačný rámec EÚ“
 • Ing. Viliam Podhorský, GR sekcie PaT MDPT SR: „eEurope+ a úplná liberalizácia telekomunikácií“
 • Ing. David Stádník, predseda ČTÚ: „Regulace v praxi“
 • Ing. Milan Luknár, predseda TÚ SR: „Regulácia telekomunikačného trhu - príprava na liberalizované prostredie“
 • Ing. Vladimír Ondrovič, predseda ATO: „Prokonkurenčná novela telekomunikačného zákona“
 • Ing. František Hesoun, MDaS ČR: „Cíle a problémy telekomunikací na prahu 21. století“
 • Ing. Juraj Perényi, riaditeľ hlasových služieb, GlobalTel: „Liberalizácia na papieri a v praxi“
 • Ing. Svatoslav Novák, predseda APVTS: „Strategické myšlení provozovatelů telekomunikačních sítí“
 • Ing. Ladislav Chrudina, CSc., predseda legislatívnej komisie APVTS: „Liberalizační pasti a jak se jim vyhnout“
 • Ing. Ján Vigaš, predseda API: „Možnosti, spôsoby a nákladovosť pripojenia na internet“
 • Ing. Aurel Ščehovič, riaditeľ VÚS: „Príprava na liberalizačné kroky“

Panelovú diskusiu moderoval Ing. Ivan Marták, podpredseda ATO a riaditeľ pre stratégiu spoločnosti Orange, a.s. Téma sa točila okolo „Vízie informačnej spoločnosti v kontexte Liberalizácie infokomunikačného sektoru“ a účastníci panelu prezentovali svoje predstavy v oblastiach:

 • čo je to vízia informačnej spoločnosti
 • aké sú základné východiská a predpoklady pre jej naplnenie
 • úloha štátu a úloha priemyslu
 • liberalizácia - akcelerátor, alebo brzda pri napĺňaní vízie
 • má byť „česká cesta“ pre Slovensko inšpiráciou, mementom alebo ponaučením

Na pódiu v paneli zasadli: Warren Clark - Ambass. USA, Ing. David Stádník - predseda Českého telekomunikačného úradu, Ing. Milan Luknár - predseda TÚ SR, Ing. Viliam Podhorský - generálny riaditeľ sekcie PaT MDPT SR, Ing. Ladislav Mikuš - prezident Slovenských telekomunikácií, Ing. Juraj Droba - riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Eurotel, Dag Ole Storrosten, generálny riaditeľ Nextra, Ing. Milan Mánik - rozvojový riaditeľ eTel Slovensko, a.s., Prof. Ing. Petr Moos - exminister dopravy a spojů ČR, Prof. Ing. Milan Konvit, CSc. - Žilinská univerzita, Ing. Peter Druga - riaditeľ PDC, Marián Ďurkovič - podpredseda API, Ing. Jaroslav Mlynček - generálny riaditeľ Alcatel Slovakia, a.s. a predseda zväzu elektrotechnického priemyslu.

Renomovaní odborníci z ČR a SR zhodnotili stav pripravenosti na skutočné konkurenčné prostredie v telekomunikáciách v Čechách a na Slovensku a skúsenosti z vývoja tohto procesu.

Generálnymi reklamnými partnermi konferencie boli: Alcatel Slovakia, a.s., Logica, a.s. Reklamnými partnermi: eTel Slovensko s.r.o., Nextra s.r.o., Slovanet a.s., S&T Slovakia s.r.o.

Späť | Domov