ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Stanovisko k rozhodnutiu Legislatívnej rady vlády SR o návrhu zákona o elektronických komunikáciách

Tlačové správy ATO |
21.08.2003 | Čítalo: 7869 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov víta rozhodnutie Legislatívnej rady vlády SR, v ktorom odporučila predložiť na rokovanie vlády zákon o elektronických komunikáciách.

Účelom zákona je implementácia nového regulačného rámca EÚ do právneho poriadku SR, ktorý sa v členských krajinách EÚ uplatňuje od 25. júla 2003. Zákon o elektronických komunikáciách zruší a nahradí súčasný zákon o telekomunikáciách a v porovnaní s ním bude prispôsobený zmeneným podmienkam na trhu produktov a služieb. Asociácia telekomunikačných operátorov sa aktívne zúčastňuje na príprave kvalitného zákona o elektronických komunikáciách, ktorý by mal okrem implementácie nového regulačného rámca EÚ tiež odstrániť nedostatky súčasnej telekomunikačnej legislatívy v súvislosti s doterajšími poznatkami z činnosti úradu, ministerstva, telekomunikačných podnikov a ďalších subjektov telekomunikačného trhu na Slovensku.

Asociácia telekomunikačných operátorov zároveň vyzýva všetkých odborníkov v oblasti elektronických komunikácií, aby aj v tejto fáze tvorby zákona aktívne informovali všetkých zainteresovaných, ktorí sa zúčastnia legislatívneho procesu (členovia vlády, poslanci Národnej rady SR) o nevyhnutnosti prijať skutočne kvalitnú právnu úpravu v tejto oblasti. Len spoločným úsilím sa podarí zabezpečiť prijatie zákona v kvalite, ktorá povedie k rozvoju informačnej spoločnosti v Slovenskej republike. Asociácia ponúka priestor na zverejnenie stanovísk a príspevkov do diskusie na svojich internetových stránkach.

V Bratislave, 21. augusta 2003

Vladimír Ondrovič
predseda ATO

Späť | Domov