ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Klubové odborné popoludnie

Podujatia |
25.03.2002 | Čítalo: 8393 | Diskusia: 0

Model LRIC pre ČR prezentovali: Ing. Ladislav Chrudina a Ing. Svatoslav Novák, predseda APVTS ČR.

V rámci prezentácie odznela problematika:

  • Stanovovanie poplatkov za prepojenie
  • Prečo je potrebná regulácia?
  • V čom sa líši LRIC od iných metód a prečo je odporúčaný EÚ
  • Genéza projektu LRIC v ČR
  • Skúsenosti zo spolupráce alternatívnych operátorov a incumbenta
  • Základné etapy projektu, ich kritické miesta a výsledky
  • Stručný popis modelu s krátkou prezentáciou skutočného modelu pre ČR
  • Ako sa dajú využiť skúsenosti APVTS pre prípravu modelu LRIC na Slovensku

Klubové odborné odpoludnie zaznamenalo veľký ohlas odbornej verejnosti. Podujatia sa zúčastnili aj štátny tajomník MDPT SR Ing. Dušan Faktor, predseda TÚ SR Ing. Milan Luknár, zástupkyňa EK Eunike Prokop a manažéri infokomunikačných firiem, alternatívnych operátorov.

Späť | Domov