ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Stanovisko k hlasovaniu poslancov Národnej rady SR o novele telekomunikačného zákona

Tlačové správy ATO |
03.07.2003 | Čítalo: 7825 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov je sklamaná z rozhodnutia poslancov Národnej rady SR, ktorí nepodporili prezidentom vrátenú novelu zákona o telekomunikáciách. Slovenská republika si tým pripravila ďalšiu blamáž vo vzťahu k Európskej únii, keď ani po veľmi kritických vyjadreniach predstaviteľov EÚ neboli poslanci schopní prekročiť svoj vlastný tieň a podporiť rozvoj konkurenčného prostredia v telekomunikačnom prostredí na Slovensku. Je to o to smutnejšie, že sa tak udialo hneď po vyslovení súhlasu Národnej rady SR so Zmluvou o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Poslanci slovenského parlamentu svojím hlasovaním podporili zachovanie stavu, ktorý bráni zahraničným investorom vo väčšej miere na Slovensku investovať a vytvárať tým nové pracovné príležitosti. Odborníci, ktorí boli z peňazí slovenských daňových poplatníkov vyškolení, strácajú možnosť uplatnenia sa a odchádzajú do susedných krajín, ktorým záleží na vytvorení konkurenčného prostredia v oblasti telekomunikácií.

V neposlednom rade slovenskí poslanci zabránili slovenským občanom v slobodnej voľbe. Napriek tomu, že občania majú zákonnú možnosť výberu telekomunikačného operátora, nemôžu túto možnosť využiť.

Asociácia telekomunikačných operátorov vyzýva predstaviteľov vlády i Národnej rady SR, aby zabezpečili riadne fungovanie regulátora telekomunikačného trhu, ktorým je Telekomunikačný úrad SR. Jedine dôsledným uplatňovaním jeho kompetencií sa môže vyriešiť súčasný kritický stav v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb v Slovenskej republike.

Ing. Vladimír ONDROVIČ
predseda ATO

Späť | Domov