ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

ST hrozia sankcie za neprenesenie čísel

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
19.03.2007 | Čítalo: 9667 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vedie z dôvodu neumožnenia ponechania si čísla pri zmene operátora správne konanie voči spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST). Traja žiadatelia, fyzické a právnická osoba, z Trenčianskeho, Nitrianskeho a Bratislavského kraja sa obrátili s podnetom na TÚ SR z dôvodu neprenesenia čísla. Všetci traja žiadatelia chceli zmeniť operátora a ponechať si svoje doterajšie čísla. Nový operátor urobil kroky potrebné k preneseniu čísla, ale napriek tomu ST neumožnil prenesenie čísla. ST hrozí pokuta až do výšky 3 mil. Sk.

Späť | Domov