ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TÚ SR zverejnil zoznam možností bezplatného prístupu na internet

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
15.08.2006 | Čítalo: 7561 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojej internetovej stránke v časti „Informácie pre užívateľov“ http://www.teleoff.gov.sk/sk/Internet/Zdarma/index.html zoznam možností bezplatného prístupu na internet. Zoznam obsahuje hotspoty, infokiosky, počítače v materských centrách a na úradoch, prostredníctvom, ktorých je možné bezplatné vyhľadávanie informácií na internete. TÚ SR bude informácie uvedené na stránke naďalej dopĺňať.

TÚ SR na základe informácií od prevádzkovateľov zostavil a zverejnil možnosti bezplatného prístupu na internet. Infokiosky a počítače na úradoch slúžia občanom, ktorí nemajú doma ani v práci prístup na internet a potrebujú si vyhľadať najmä úradné informácie a ponuku práce. Internet v materských centrách využívajú ženy na materskej dovolenke najmä na rozširovanie počítačových zručností. Bezplatné a čiastočne bezplatné hotspoty slúžia nielen turistom, ale aj ďalším záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené prevádzkovateľom.

TÚ SR pre koncových užívateľov služieb pravidelne sprostredkuje výsledky prieskumov renomovaných agentúr, podľa ktorých sa bariéry využívania internetu neustále znižujú. Úrad na svojej stránke ďalej popisuje legislatívne i technické možnosti pripojenia na internet. Medzi najznámejšie práce úradu v oblasti zverejňovania informácií o internete patrilo vypracovanie a zverejnenie zoznamu lokalít, kde je možné pripojenie na internet za cenu nižšiu ako 250 Sk.

Späť | Domov