ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Vyhlásenie Asociácie telekomunikačných operátorov politickým subjektom so zastúpením v NR SR

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
22.06.2006 | Čítalo: 7270 | Diskusia: 0

Od formálneho otvorenia telekomunikačného trhu si slovenskí občania sľubovali najmä lacnejšie telefonovanie a modernejšie služby. Napriek miernemu pokroku v modernizácii platia slovenskí občania za telefonovanie najvyššie ceny oproti porovnateľným krajinám Európskej únie a v internetizácií domácností je naša krajina naďalej na posledných miestach. Tento stav zákonite vedie k nadmernému vyťahovaniu peňazí z vreciek občanov, blokuje dynamiku rastu slovenských firiem a odporuje potrebnému presadzovaniu znalostnej ekonomiky.

Telekomunikačné podniky združené v Asociácii telekomunikačných operátorov sa nemôžu zmieriť s arogantnými vyhláseniami vo svojej oblasti stále fakticky monopolného Slovak Telekomu, že o moderné služby ako je skutočne rýchly internet nie je záujem, lebo ich slovenskí občania nechcú a postačuje im sortiment služieb v rozsahu, ako ich ponúka tento subjekt. Skutočným dôvodom nezáujmu sú pritom práve podstatne vyššie ceny služieb, než na aké sú zvyknutí obyvatelia porovnateľných okolitých krajín. Skúsenosti z celej Európy hovoria, že až potom, ako národné vlády konkrétnymi krokmi zabránili bývalým monopolom v udržiavaní si svojej dominantnej pozície, poklesli vplyvom novej pružnejšej konkurencie aj ceny telefonovania a internetu.

Asociácia telekomunikačných operátorov je presvedčená, že aj na Slovensku môžu uvedený stav výrazne ovplyvniť politické strany, ktoré sformujú vládnu koalíciu. Operátori preto vyzývajú všetkých zodpovedných politikov, aby v záujme Slovenska a jeho občanov vykonali všetky kroky umožňujúce väčšie otvorenie trhu pre lacnejšie a kvalitnejšie mobilné a pevné telefónne služby.

V najbližšom čase bude v záujme reálnej liberalizácie trhu potrebné najmä:

  • zabezpečiť, aby Slovak Telekom ako bývalý monopol znížil svoje veľkoobchodné ceny telefonovania a internetu tak, aby nevznikal priestor na cenový útlak konkurencie zo strany dominantného subjektu,
  • zabezpečiť, aby Slovak Telekom stratil priestor na diskriminačné zvýhodňovanie svojich vlastných produktov, napríklad pomocou poskytovania „bezplatných minút“, vytvárania neprehľadných „balíčkov“ služieb, účtovania vyšších cien svojim konkurentom ako vlastným klientom, znevýhodňovaním klientov svojich veľkoobchodných partnerov pri zriaďovaní služieb a mnohých ďalších,
  • presadiť, aby Slovak Telekom poskytol miestne vedenia, ktoré boli vybudované za desiatky rokov z daní občanov za rovnoprávnych podmienok svojim telefónnym a internetovým konkurentom. To znamená, že ceny za prenájom takýchto vedení budú obsahovať len priame náklady s nimi spojené, podmienky zriadenia budú podporovať ich využitie konkurenciou a na rozdiel od súčasnosti budú v súlade s podmienkami, ktoré poskytuje svojim maloobchodným zákazníkom.

Zabezpečiť uvedené zmeny je možné:

  1. maximálnym využitím akcionárskych právomocí štátu, ktorý ovláda 49 percent akcií bývalého monopolu, alebo urýchleným doprivatizovaním zvyšného podielu štátu
  2. výberom od Slovak Telekomu nezávislých odborníkov na vedúce pozície v regulačnom orgáne – Telekomunikačnom úrade SR,
  3. osamostatnením rozpočtu Telekomunikačného úradu SR tak, aby mohol využiť zdroje z licencií a poplatkov na vlastné personálne dobudovanie,
  4. okamžitým zverejnením privatizačnej zmluvy ST, ktorej neoficiálne kópie obsahujú závažné podozrenia o štátnej pomoci a zvýhodňovaní bývalého monopolu.

Odborníci Asociácie telekomunikačných operátorov sú pripravení podať pomocnú ruku pri vypracovaní postupov, ktoré povedú prostredníctvom rastu konkurencie k nižším nákladom na telefónne služby pre všetkých občanov a rastu dostupnosti lacného a rýchleho internetu na Slovensku.

Späť | Domov