ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Súťaž na trhu prístupu a zostavenia volania v mobilnej sieti nie je možné posúdiť

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
26.05.2006 | Čítalo: 6530 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) skonštatoval, že efektívnosť súťaže na veľkoobchodnom trhu č. 8 - trh poskytovania služby prístupu a zostavenia volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti nie je možné posúdiť. Súťaž na tomto trhu nie je možné posúdiť v zmysle zákona o elektronických komunikáciách preto, lebo na uvedenom trhu neprebieha súťaž – niet súťažiacich a taktiež na predmetnom trhu nie je zákazník, t.j. mobilný operátor alebo mobilný virtuálny operátor, ktorý by požadoval poskytnutie predmetných služieb. TÚ SR vzhľadom na zistené skutočnosti neurčil významný podnik na tomto trhu a neuložil povinnosti v zmysle zákona. Úrad situáciu na trhu naďalej monitoruje.

V prípade, že podniky vlastniace verejnú mobilnú telefónnu sieť (GSM alebo UMTS) odmietnu poskytnúť služby prístupu a zostavenia volania do svojej siete, resp. poskytnú služby prístupu a zostavenie volania do svojej siete za podmienok znevýhodňujúcich žiadateľa, úrad takéto spávanie posúdi ako správanie smerujúce k získaniu významného vplyvu.

V polovici roku 2005 TÚ SR pôvodne skonštatoval, že na trhu nie je efektívna súťaž a že spoločnosti T-Mobile a Orange majú na tomto trhu významný vplyv a také postavenie, že nie sú vystavené efektívnej súťaži a ekonomický vplyv im v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov. Úrad po skončení národných konzultácií (vyjadrení operátorov) absolvoval stretnutie so zástupcami Európskej komisie (EK). Na základe vyjadrenia zástupcov EK TÚ SR pokračoval v analýze trhu a dospel k záveru, že stav súťaže nie je možné posúdiť.

Písomné pripomienky k výsledkom analýzy je možné zasielať do 30 dní na adresu TÚ SR.

Výsledky analýzy - http://www.teleoff.gov.sk/sk/Sutaz/Analyza/orig-mobil.html

Trh poskytovania služby prístupu a zostavenia volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti je služba, ktorá spočíva v sprístupnení verejnej mobilnej telefónnej siete podniku poskytujúcemu služby prostredníctvom verejných mobilných telefónnych sietí, tak aby tento mohol poskytovať svoje služby vrátane prenosu volania uskutočneného z koncového bodu mobilnej siete do bodu prepojenia medzi dvoma mobilnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou alebo do iného koncového bodu tej istej mobilnej siete, napriek tomu, že nie je poskytovateľom vlastnej mobilnej siete.

Späť | Domov