ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Návrh zákona o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. |
03.06.2003 | Čítalo: 8603 | Diskusia: 0

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií zverejnilo pracovnú verziu paragrafového znenia zákona o elektronických komunikáciách. Účelom zákona je implementácia nového regulačného rámca EÚ do právneho poriadku SR, ktorý sa bude v členských krajinách EÚ uplatňovať od 25. júla 2003. Zákon o elektronických komunikáciách zruší a nahradí súčasný zákon o telekomunikáciách a v porovnaní s ním bude prispôsobený zmeneným podmienkam na trhu produktov a služieb.

Nový regulačný rámec EÚ je zameraný na ďalší rozvoj hospodárskej súťaže, na výhodnejšie ceny pre spotrebiteľa, kvalitu, lepší výber služieb, zhodnotenie kapitálu a zároveň má zabezpečiť transparentnosť a právnu istotu pre všetkých účastníkov operujúcich na vnútornom trhu EÚ. Regulačný rámec je technologicky neutrálny, reguláciu upravuje jednotným spôsobom pre všetky komunikačné siete a odstraňuje bariéry brániace vstupu na národný trh. Tento rámec zabezpečuje všetkým účastníkom elektronického komunikačného trhu, že môžu byť regulovaní len v prípade, kde je to potrebné pre zefektívnenie hospodárskej súťaže, pričom všetci účastníci budú regulovaní rovnakým spôsobom. Cieľom je s rozvojom konkurencie postupne redukovať sektorovo špecifické pravidlá ex-ante.

Asociácia telekomunikačných operátorov má veľmi veľký záujem na prijatí kvalitného zákona o elektronických komunikáciách, ktorý by mal okrem implementácie nového regulačného rámca EÚ tiež odstrániť nedostatky súčasnej telekomunikačnej legislatívy v súvislosti s doterajšími poznatkami z činnosti úradu, ministerstva, telekomunikačných podnikov a ďalších subjektov telekomunikačného trhu na Slovensku. Preto sme sa rozhodli aktívne participovať na verejnej diskusii o tomto zákone.

V súčasnosti je návrh v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Jednotlivé rezorty môžu svoje pripomienky doručiť do 20. júna 2003.


Priložené súbory:

 Návrh zákona o elektronických komunikáciách

 Zákon o elektronických komunikáciách - medzirezortné pripomienkové konanie

Späť | Domov