ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TÚ SR vydal nové všeobecné povolenia

Info z domova | Roman Vavro
12.10.2005 | Čítalo: 6486 | Diskusia: 3

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal dve nové všeobecné povolenia na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom. Obe všeobecné povolenie oprávňujú prevádzkovať na území SR zariadenia, ktoré spĺňajú podmienky uvedené vo všeobecných povoleniach, bez akéhokoľvek ohlasovania, či registrácie a zároveň sa za využívanie frekvencií neplatí žiadna úhrada. Napr. na prevádzku automobilových imobilizérov, bezdotykových identifikátorov tovaru, osôb alebo zvierat, alarmy, detektory kýblových vedení, zariadenia na koktrolu prístupu, atď je možné využiť ďalších 5 nových frekvenčných pásiem.

Nové všeobecné povolenie na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom, ktoré sú určené na rôzne induktívne aplikácie (napr. automobilové imobilizéry, bezdotykové identifikátory tovaru, osôb alebo zvierat, alarmy, detektory kýblových vedení, zariadenia na koktrolu prístupu a pod.) http://www.teleoff.gov.sk/Vpovolenia/6.html nahrádza pôvodné z roku 2001 a oproti pôvodnému obsahuje ďalších 5 nových frekvenčných pásiem.

Úpne novým všeobecným povolení je všeobecné povolenie na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom využívané ako implantáty pre zvieratá, ktoré pracujú v rozmedzí frekvencií 315-600 kHz - http://www.teleoff.gov.sk/Vpovolenia/7.html

Všeobecné povolenia nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia vo Vestníku TÚ SR, t.j. 10.10. 2005.

Späť | Domov