ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Založenie Asociácie pre prenositeľnosť čísla

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
28.09.2005 | Čítalo: 6578 | Diskusia: 0

Dňa 28. septembra 2005 sa na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky uskutočnila ustanovujúca členská schôdza, na ktorej bola založená Asociácia pre prenositeľnosť čísla (Number Portability Association – skrátene NPA). Zakladajúcimi členmi NPA sú spoločnosti Amtel Slovensko, s. r. o., eTel Slovensko, s. r. o., GTS Slovakia, s. r. o., Nextra, s. r. o., Orange Slovensko, a. s., Slovanet, a. s., Slovak Telecom, a. s., T-Mobile Slovensko, a. s., Unient Communications SK, s. r. o. a Železnice Slovenskej republiky – Železničné komunikácie Bratislava.

Hlavným cieľom NPA je zavedenie a funkčné poskytovanie komplexného riešenia prenositeľnosti geografických a negeografických účastníckych čísel a negeografických čísel služieb, výkon správy databázy prenesených čísel a podpora inovácií, technických a technologických zlepšení v procese poskytovania služby prenositeľnosti čísel užívateľom elektronických komunikačných služieb v Slovenskej republike. Za predsedu predstavenstva NPA bol jej ustanovujúcou členskou schôdzou zvolený Mgr. Branislav Máčaj (za spoločnosť eTel Slovensko, s. r. o.), prvým podpredsedom predstavenstva sa stala Ing. Dagmar Straková (za spoločnosť Slovak Telecom, a. s.), druhým podpredsedom predstavenstva sa stal Ing. Ivan Jamnický (za spoločnosť Orange Slovensko, a. s.) a za ďalších dvoch členov predstavenstva NPA boli zvolení Ing. Pavol Bojňanský (za spoločnosť T-Mobile Slovensko, a. s.) a Ing. Ivan Leščák (za spoločnosť GTS Slovakia, s. r. o.).

Späť | Domov