ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Vláda SR schválila novelu zákona o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. | www.vlada.gov.sk
12.09.2005 | Čítalo: 8105 | Diskusia: 1

Vláda SR na svojom rokovaní 7. septembra 2005 prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Novela zákona o elektronických komunikáciách reaguje na výhrady Európskej komisie k transpozícii niektorých ustanovení príslušných smerníc do právneho poriadku SR prostredníctvom zákona o elektronických komunikáciách a zároveň pokrýva aj niektoré podnety z aplikačnej praxe tohto zákona.

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.


Priložené súbory:

 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov

Späť | Domov