ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Legislatívna rada vlády SR schválila návrh novely ZEKu

Zákon o el. kom. | www.vlada.gov.sk
16.08.2005 | Čítalo: 7956 | Diskusia: 1

Trinástym bodom rokovania Legislatívnej rady vlády SR bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona je zapracovanie pripomienok Európskej komisie k zákonu o elektronických komunikáciách, ako aj zapracovanie zmien, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.

Späť | Domov