ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Asociácia telekomunikačných operátorov a Slovenské telekomunikácie, a.s., majú spoločný záujem

Tlačové správy ATO |
12.03.2003 | Čítalo: 7679 | Diskusia: 0

Dňa 11.3.2003 sa na pôde Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) uskutočnilo stretnutie zástupcov tejto profesnej asociácie a predstaviteľov Slovenských telekomunikácií, a.s., ktorého témou bola príprava nového Zákona o elektronických komunikáciách.

Rokovanie bolo iniciované ATO a jeho cieľom bolo ozrejmiť si stanoviská oboch strán najmä v oblasti pripomienkovania návrhu nového Zákona o elektronických komunikáciách, ktorý je v súčasnosti pripravovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a mal by byť publikovaný v blízkej budúcnosti.

Tento zákon, ktorý by mal nahradiť v súčasnosti platný Zákon o telekomunikáciach, bude založený na tzv. novom regulačnom rámci Európskej únie a bude definovať okrem iného aj legislatívny priestor pre fungovanie poskytovateľov telekomunikačných služieb na Slovensku. Ďalej tiež bude definovať kompetencie a zodpovednosť regulátora telekomunikačného trhu, ktorým je Telekomunikačný úrad SR.

Slovenské telekomunikácie, a.s., a Asociácia telekomunikačných operátorov sa dohodli, že vyvinú obojstranne maximálne úsilie, aby definitívna podoba nového telekomunikačného zákona zohľadnila v čo najväčšej miere požiadavky telekomunikačných operátorov na poskytovanie kvalitných telekomunikačných služieb ich zákazníkom.

Späť | Domov