ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Pevné linky strácajú na atraktivite pre hlasové služby

Info z domova | www.tns-global.sk
23.06.2005 | Čítalo: 7696 | Diskusia: 0

V priebehu nasledujúcich 6 mesiacov si plánujú zriadiť pevnú telefónnu linku 3% domácností. O odhlásení pevnej linky uvažujú 4% domácností. Vyplýva to z výsledkov omnibusového prieskumu, ktorý v máji tohto roku realizovala spoločnosť TNS SK na reprezentatívnej vzorke 1034 respondentov. Z výsledkov ďalej vyplýva, že o možnosti vybrať si z viacerých telekomunikačných operátorov, ktorý ponúkajú hlasové služby v pevnej sieti, vie viac ako polovica respondentov. Viac ako tretina respondentov o tejto možnosti nevie a každý desiaty opýtaný sa nevedel vyjadriť.

Už teraz, ak by to bolo možné, by pätina respondentov zmenila telekomunikačného operátora pre využívanie hlasových služieb, takmer polovica opýtaných však neuvažuje o zmene telekomunikačného operátora. O zmene telekomunikačného operátora neuvažujú najmä starší ľudia vo veku 50 rokov a viac.

Výsledky prieskumu boli získané omnibusového výskumu prostredníctvom osobných rozhovorov vyškolenými anketármi siete TNS SK s.r.o. Zber dát prebehol v dňoch 2.5 – 13.5.2005 na výskumnej vzorke, ktorej štruktúra bola reprezentatívna pre obyvateľstvo SR nad 15 rokov, vzhľadom na pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť sídla a kraj. Celkovo sa omnibusového výskumu zúčastnilo 1 034 respondentov.

Viac informácií o spoločnosti TNS získate na webovej stránke: http://www.tns-global.sk

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Peter Badík, Research Director
Tel: 02/524 970 80 alebo
email: peter.badik@tns-global.sk

Vladimíra Jakubéczyová, PR Manager
Tel. 02/524 970 80 alebo
email: vlada.jakubeczyova@tns-global.sk

Späť | Domov