ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Otvorený list predsedovi Národnej rady SR

Tlačové správy ATO |
17.12.2002 | Čítalo: 7853 | Diskusia: 0

Otvorený list Asociácie telekomunikačných operátorov predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, schválený jednohlasne všetkými riadnymi členmi asociácie. Tento list je v zmysle Stanov ATO „Stanoviskom asociácie“. Riadni členovia sú všetci prevádzkovatelia združení v ATO.

Stiahnite si otvorený list predsedovi NR SR

Späť | Domov