ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Konferencia I-COM - Očakávania

Podujatia |
02.12.2002 | Čítalo: 8884 | Diskusia: 0

Zimné kolo "i-com" bolo zamerané na ďalšiu fázu vývoja telekomunikačného prostredia, ktorá je charakterizovaná zakonzervovanou legislatívou po neprijatí novely zákona o telekomunikáciách a stavom pripravenosti regulačného prostredia pred nástupom úplnej liberalizácie od 1.januára 2003. V tomto duchu sa nieslo aj konferenčné motto: "OČAKÁVANIA".

Bližšie informácie nájdete na stránke www.i-com.sk

Späť | Domov