ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Výzva na predkladanie projektov – Blok A Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na Internet v regiónoch

Info z domova | www.build.gov.sk
14.01.2005 | Čítalo: 6993 | Diskusia: 0

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR výhlásilo výzvu na predkladanie projektov pre Operačný program Základná infraštruktúra, priorita č.3 - Lokálna infraštruktúra, opatrenie č. 3.2. - Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor, blok A Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na Internet v regiónoch.

Cieľom opatrenia 3.2. Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor je podpora hospodárskeho rozvoja regiónov prostredníctvom rozvíjania spoločnosti založenej na vedomostiach, zredukovanie rozdielov medzi úrovňou rozvoja informačnej infraštruktúry, obsahu a úrovni vzdelávania v oblasti IKT medzi jednotlivými regiónmi Slovenska a ich obyvateľmi, zabezpečiť lacný, široký, celonárodný prístup k informáciám, informačným technológiám a službám.

V zmysle cieľa opatrenia sú podporované projekty zamerané na realizáciu nasledovných aktivít:

  • umožnenie využívania najvhodnejšej telekomunikačnej infraštruktúry pre prístup na Internet a vylepšenie interných počítačových sietí vo vybraných prípadoch vo verejnom sektore

  • rozšírenie prístupu na internet do vzdelávacích inštitúcií

  • vylepšenie informačných a komunikačných zariadení pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zariadenia zdravotnej starostlivosti – tvorba nemocničných informačných systémov


Priložené súbory:

 Výzva na predkladanie projektov – Blok A Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na Internet v regiónoch

Späť | Domov