ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Stanovisko k Desiatej správe Európskej komisie o stave regulácie a trhu v oblasti elektronických komunikácií

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
14.12.2004 | Čítalo: 8623 | Diskusia: 0

Dokument Európskej komisie Desiata správa o stave európskej regulácie a trhoch elektronických komunikácií popisuje aj situáciu na trhu elektronických komunikácií v Slovenskej republike. Komisia prakticky vo všetkých kľúčových oblastiach liberalizácie – prepojenie, výber podniku, prístup k miestnym vedeniam, prenositeľnosť čísel - konštatuje, že tieto prvky trhu nie sú v Slovenskej republike prítomné. Konkurencia je potláčaná najmä v oblasti pevnej hlasovej siete, čo sa negatívne odráža aj na ďalších trhoch, vrátane prístupu do internetu.

Obsah správy výrazne kontrastuje s názorom predsedu Telekomunikačného úradu Ing. Milana Luknára vysloveným 8. decembra pre médiá, že SR je považovaná za vzorovú krajinu spomedzi prístupových krajín. Aj samotný Telekomunikačný úrad SR správu doteraz komentoval iba ubezpečeniami o tom, že EK nehodlá vydávať stanovisko voči SR, ako keby hlavnou úlohou regulátora nebolo zabezpečenie konkurencie na trhu, ale výlučne iba ochrana štátu voči kritike Európskej komisie, a ako keby praktická neexistencia liberalizácie trhu pevnej hlasovej služby bola iba nepodstatnou maličkosťou.

Bez ohľadu na to, či Európska komisia vydá stanovisko či začne konanie voči SR, podstatný je faktický stav na trhu a nie splnenie formálnych kritérií, ktoré zostanú neuplatnené v praxi. A v tomto smere práve Desiata správa nastavuje SR veľmi nelichotivé zrkadlo.

Ing. Vladimír Ondrovič
predseda


Priložené súbory:

 10. správa - kľúčové oblasti liberalizacie na Slovensku

 10th Report - výber častí správy týkajúcich sa SR

Späť | Domov