ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Klubové odborné popoludnie - Kapsch

Podujatia | Patrik Krauspe
25.10.2004 | Čítalo: 8503 | Diskusia: 0

V utorok, 19. októbra 2004 sa v priestoroch ATO uskutočnilo klubové odborné popoludnie na tému "Hosted IP PBX for Wireline and Wireless Operators”. Svoje prezentácie predniesli prítomným zástupcom operátorov páni Christian Angerer a Frank Stolze zo spoločnosti Kapsch CarrierCom AG.

Christian Angerer hovoril o riešení Hosted IP PBX z dielne Kapsch CarrierCom, ktoré podľa jeho slov "prináša hlasu späť jeho hodnotu". Oboznámil prítomných s trhom, načrtol koncept, komponenty riešenia a popísal možné benefity. Frank Stolze sa venoval komerčnému využitiu riešenia. Hovoril o výhodách pre podniky ako aj pre operátora. Načrtol úspory v infraštruktúre, úspory v OPEXe, pri prepojiteľnosti a telefónnych poplatkoch. Popísal tiež obchodný prípad a cenový model riešenia. Uviedol tiež niekoľko príkladov operátorov s aplikovaným riešením Hosted IP PBX.


Priložené súbory:

 Commercial Hosted IP PBX - Kapsch CarrierCom AG

 Hosted IP PBX for wireline and wireless operators - Kapsch CarrierCom

Späť | Domov